Sigbjørn Fossum

Professor emeritus - Seksjon for anatomi
Bilde av Sigbjørn Fossum
English version of this page
Telefon +47-22851213
Rom 2361
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 9 Domus Medica 0372 OSLO

Faglige interesser

 • Immunologi
 • Molekylærbiologi
 • Genetikk
 • Evolusjon

Undervisning

 • Forelesninger, immunology, Medisin, 1. semester
 • Forelesninger og PBL, Cellebiologi, Medisin, 2. semester

Bakgrunn

 • Grunnla Immunbiologisk laboratorium (sammen med kollega Bent Rolstad og ingeniør Wendi Jensen)
 • Professor, Anatomisk Institutt (nå Avdeling for Anatomi, Institutt for medisinske basalfag) 1992 -
 • Vitenskapelig assistent, amanuensis, 1. amanuensis,  Anatomisk Institutt, 1973 - 1992
 • Dr. med. 1983
 • Autorisert lege, 1973
 • Turnustjeneste 1971 - 73
 • Cand med, Oslo Universitet, 1971

Verv

 • Prodekan for forskning, Det medisinske Fakultet, UiO, 2007 - 2010. Som forskningsdaken ex officio medlem og leder for ulike  styrer, utvalg og komiteer
 • Leder for Anatomisk Institutt, 2000 - 2003
 • Medlem av styret for Bioteknologisenteret ved UiO, 1990 - 97
 • Medlem av Fakultetsstyret, 1980 - 5 og 1993 - 7

Samarbeid

 • Erik Dissen
 • Michael R. Daws
Emneord: Immunologi, Molekylærbiologi, Evolusjon, Genetikk og epidemiologi

Publikasjoner

 • Thiruchelvam-Kyle, Lavanya; Hoelsbrekken, Sigurd Erik; Sæther, Per Christian; Bjørnsen, Elisabeth Gyllensten; Pende, Daniela; Fossum, Sigbjørn; Daws, Michael Rory & Dissen, Erik (2017). The Activating Human NK Cell Receptor KIR2DS2 Recognizes a β2-Microglobulin–Independent Ligand on Cancer Cells. Journal of Immunology.  ISSN 0022-1767.  198(7), s 2556- 2567 . doi: 10.4049/jimmunol.1600930
 • Lobato Pascual, Ana; Sæther, Per Christian; Dahle, Maria Krudtaa; Gaustad, Peter; Dissen, Erik; Fossum, Sigbjørn & Daws, Michael Rory (2013). Rat Macrophage C-type Lectin is an Activating Receptor Expressed by Phagocytic Cells. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  8(2) . doi: 10.1371/journal.pone.0057406
 • Lobato Pascual, Ana; Sæther, Per Christian; Fossum, Sigbjørn; Dissen, Erik & Daws, Michael Rory (2013). Mincle, the receptor for mycobacterial cord factor, forms a functional receptor complex with MCL and FcεRI-γ. European Journal of Immunology.  ISSN 0014-2980.  43(12), s 3167- 3174 . doi: 10.1002/eji.201343752
 • Fossum, Sigbjørn; Sæther, Per Christian; Vaage, John Torgils; Daws, Michael Rory & Dissen, Erik (2011). Paired opposing leukocyte receptors recognizing rapidly evolving ligands are subject to homogenization of their ligand binding domains. Immunogenetics.  ISSN 0093-7711.  63(12), s 809- 820 . doi: 10.1007/s00251-011-0553-5
 • Kveberg, Lise; Dai, Kezheng; Inngjerdingen, Marit; Brooks, Colin G.; Fossum, Sigbjørn & Vaage, John Torgils (2011). Phylogenetic and functional conservation of the NKR-P1F and NKR-P1G receptors in rat and mouse. Immunogenetics.  ISSN 0093-7711.  63(7), s 429- 436 . doi: 10.1007/s00251-011-0520-1
 • Sæther, Per Christian; Hoelsbrekken, Sigurd Erik; Fossum, Sigbjørn & Dissen, Erik (2011). Rat and Mouse CD94 Associate Directly with the Activating Transmembrane Adaptor Proteins DAP12 and DAP10 and Activate NK Cell Cytotoxicity. Journal of Immunology.  ISSN 0022-1767.  187(12), s 6365- 6373 . doi: 10.4049/jimmunol.1102345
 • Flornes, Line Mari; Nylenna, Øyvind; Sæther, Per Christian; Daws, Michael Rory; Dissen, Erik & Fossum, Sigbjørn (2010). The complete inventory of receptors encoded by the rat natural killer cell gene complex. Immunogenetics.  ISSN 0093-7711.  62(8), s 521- 530 . doi: 10.1007/s00251-010-0455-y

Se alle arbeider i Cristin

 • Wisløff, Finn Georg B & Fossum, Sigbjørn (2012). Forskning viser at ... Vurdering og formidling av medisinske forskningsresultater. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42551-4.  359 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kristensen, Petter; Levy, Finn; Grahnstedt, Svein G; Martinsen, Aud; Schiel, Anja Elisabeth; Flornes, Line Mari; Daws, Michael Rory; Dissen, Erik & Fossum, Sigbjørn (2011). Oils and Health. Report to the Ministry of Health and Care Services.
 • Nakken, Britt; Jensen, Wendi; Szodoray, Peter; Daws, Michael Rory & Fossum, Sigbjørn (2011). Role of the C-Type Lectin-Like Receptor Dcar1 in Oil Induced Arthritis. Scandinavian Journal of Immunology.  ISSN 0300-9475.  73(4), s 375- 376

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 10:36 - Sist endret 14. mars 2012 15:19