Torbjørn Åge Moum

Bilde av Torbjørn Åge Moum
English version of this page
Telefon +47-22851431
Rom 1161
Brukernavn

Faglige interesser

 • Helserelatert livskvalitet
 • Helseatferd
 • Mental helse
 • Atferdsgenetikk
 • Måleproblemer i intervju og spørreskjema

Bakgrunn

 • Mag. art. og ph.d.  i medisinsk sosiologi
 • Forsker
 • Forskerveileder
 • Ansatt ved UiO siden 1981
 • Professor siden 1992

Verv

 • Medlem førstesemesterutvalget
 • Formann eksamenskommisjon første semester
 • Medlem av redaksjonsrådet i Social Indicators Research og Journal of Happiness Studies

Samarbeid

Samarbeid med forskningsprosjekter ved:

 • Oslo Universitetssykehus
 • Høgskolen i Oslo
 • Institutt for samfunn og helse, UiO

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Næss, Siri; Eriksen, John & Moum, Torbjørn (red.) (2011). Livskvalitet. Forskning om det gode liv. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1210-1.  270 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Borge, Christine Råheim; Mengshoel, Anne Marit; Omenaas, Ernst; Moum, Torbjørn Åge; Ekman, Inger; Lein, Martha Pauline; Mack, Ulrich & Wahl, Astrid Klopstad (2016). Effektn på tung pust ved hjelp av pusteveiledning av pasienter med moderat og alvorlig kols -en dobbelblindet, randomisert kontrollstudie. BestPractice Lungemedicin.  (19)
 • Siqveland, Johan; Moum, Torbjørn Åge & Leiknes, Kari Ann (2016). Måleegenskaper ved den norske versjonen av Symptom Checklist 90 Revidert (SCL-90-R).
 • Moum, Torbjørn Åge (2015). Hva mener vi med levekår og livskvalitet, og hva vet vi?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(7), s 665- 665 . doi: 10.4045/tidsskr.14.1564
 • Borge, Christine Råheim; Moum, Torbjørn Åge; Austegard, Elise Lynn; Lein, Martha Pauline & Wahl, Astrid Klopstad (2013). Illness perception among people with Chronic Obstructive Pulmonary Disease.
 • Borge, Christine Råheim; Wahl, Astrid Klopstad & Moum, Torbjørn Åge (2013). Multiple symptoms and quality of life in people with Chronic Obstructive Pulmonary Disease.
 • Langeland, Eva; Robinson, Hilde Stendal; Moum, Torbjørn Åge; Larsen, Marie Hamilton & Wahl, Astrid Klopstad (2013). Positive mental health among people with psoriasis. Quality of Life Research.  ISSN 0962-9343.  22, s 10- 11 . doi: 10.1007/s11136-013-0543-1
 • Langeland, Eva; Robinson, Hilde Stendal; Moum, Torbjørn Åge; Larsen, Marie Hamilton & Wahl, Astrid Klopstad (2013). Positive mental health among people with psoriasis.
 • Borge, Christine Råheim; Moum, Torbjørn Åge & Wahl, Astrid Klopstad (2012). Smerter hos personer med KOLS. BestPractice Smerte.  ISSN 1902-7583.  (02)
 • Grotmol, Kjersti Støen; Gude, Tore; Moum, Torbjørn Åge; Vaglum, Per Jørgen Wiggen & Tyssen, Reidar (2012). Work related stress and severe depressive symptoms.
 • Langeland, Eva; Robinson, Hilde Stendal; Larsen, Marie Hamilton; Polesie, Anne Lene Krogstad; Moum, Torbjørn Åge & Wahl, Astrid Klopstad (2012). Sense of coherence among people with psoriasis.
 • Langeland, Eva; Robinson, Hilde Stendal; Larsen, Marie Hamilton; Polesie, Anne Lene Krogstad; Moum, Torbjørn Åge & Wahl, Astrid Klopstad (2012). Sense of coherence among people with psoriasis. Quality of Life Research.  ISSN 0962-9343.  21, s 81- 82
 • Grotmol, Kjersti Støen; Gude, Tore; Moum, Torbjørn; Vaglum, Per Jørgen Wiggen & Tyssen, Reidar (2011). Medical school predictors of severe depressive symptoms.
 • Aasvang, Gunn Marit & Moum, Torbjørn (2010). Effects of transportation noise on sleep. Assessment of nighttime noise exposure from railway and road traffic and effects on self-reported sleep and sleep assessed by polysomnography.
 • Rohde, Gudrun-Elin; Haugeberg, Glenn; Mengshoel, Anne Marit; Moum, Torbjørn Åge & Wahl, Astrid Klopstad (2009). Low-energy hip fracture a predictor of long term decreased health related quality of life in elderly. A prospective 2 year case control study”.
 • Lerdal, Anners; Celius, E.G. & Moum, Torbjørn (2008). MS patients' perceptions of illness and its development, In  The 2008 International Nursing Research Conference : Book of abstracts.  RCN Events.  s 66
 • Grotmol, Kjersti Støen; Vaglum, Per Jørgen Wiggen; Ekeberg, Øivind; Finset, Arnstein; Gude, Tore; Moum, Torbjørn & Tyssen, Reidar (2008). Depressive symptoms in terms of parental bonding and self-esteem: A 10-year follow-up study of Norwegian physicians.
 • Rohde, Gudrun-Elin; Haugeberg, Glenn; Mengshoel, Anne Marit; Moum, Torbjørn Åge; Kjoestvedt, Tove & Wahl, Astrid Klopstad (2008). “Predictors of changes in self-reported health status one year after a low-energy wrist fracture. A prospective study”.
 • Andersson, Thea; Lunde, Ole Christian; Johnson, Egil; Moum, Torbjørn & Nesbakken, Arild (2007). Livskvalitet hos pasienter operert med ileoanal anastomose og ileumreservoir.
 • Broen, Anne Nordal; Moum, Torbjørn; Bødtker, A.S. & Ekeberg, Øivind (2007). Risikofaktorer for negative følelsesmessige reaksjoner etter abort. ORIGO.  106, s 22- 29
 • Iversen, Marjolein M; Østbye, Truls; Clipp, Elizabeth; Midthjell, Kristian; Moum, Torbjørn; Uhlving, Sverre; Nortvedt, Monica W & Hanestad, Berit Rokne (2007). Description of the diabetic sample in the Nord Trøndelag Study (HUNT2).
 • Iversen, Marjolein M; Østbye, Truls; Midthjell, Kristian; Moum, Torbjørn; Clipp, Elizabeth; Tell, Grete; Nortvedt, Monica W & Hanestad, Berit Rokne (2007). Diabetic foot ulcers and psychological well being in a population based study - The Nord-trøndelag Health Study. Quality of Life Research.  ISSN 0962-9343.  (Quality of Life Rese), s 45- 46
 • Iversen, Marjolein M; Østbye, Truls; Midthjell, Kristian; Moum, Torbjørn; Clipp, Elizabeth; Tell, Grete; Nortvedt, Monica W & Hanestad, Berit Rokne (2007). Diabetic foot ulcers and psychological well being in a population based study - The Nord-trøndelag Health Study.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 10:39 - Sist endret 31. jan. 2012 16:29

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter