Statistikkundervisning i SHBS-blokken i modul 1

Her finnes læringsressurser for ernærings-, medisin- og odontologistudenter i SHBS-blokken i modul 1.

Undervisningsplan

Undervisningsplan høsten 2017

Litteratur

E-læring i SPSS

Det er utviklet et e-læringsopplegg I SPSS, som dere finner her: E-læringsopplegg i SPSS Datafilene til e-læringsopplegget finner dere på nettsiden til e-læringen.

Undervisningen i statistikk er lagt opp med mye bruk av SPSS. Til øvelsesoppgavene i de forskjellige ukene blir det forklart hvilke deler av e-læringsopplegget dere må gå gjennom i forbindelse med oppgavene.

Veiledning i statistikk

Ola Naalsund har veiledning på de følgende tidene:

 

Mandag 21. august  kl 16:00 - 19:00 Rom 1151

Tirsdag 22. august  kl 16:00 - 19:00 Rom 1151

Mandag 28. august kl 16:00 - 19:00 Rom 1151

Tirsdag 29. august kl 16:00 - 19:00 Rom 1151

Mandag 4. september kl 16:00 - 19:00 Rom 1151

Tirsdag 5. september kl 16:00 - 19:00 Rom  1151

Mandag 11. september kl 16:00 - 19:00 Rom 1151

Tirsdag 12. september kl 16:00 - 19:00 Rom 1151

Mandag 18. september kl 16:00 - 19:00 Rom 1151

Tirsdag 19. september kl 16:00 - 19:00 Rom 1151

Mandag 25. september kl 16:00 - 19:00 Rom 1154

Tirsdag 26. september kl 16:00 - 19:00 Rom 1151

Mandag 2. oktober kl 16:00 - 19:00 Rom 1151

Tirsdag 3. oktober kl 16:00 - 19:00 Rom 1151

Tirsdag 10. oktober kl 15:00 - 19:00 Rom 1151

 

 

 

Gruppeøvelser i statistikk

Gruppeøvelsene er en viktig del av undervisningen. De er obligatoriske.

Datafiler til bruk i gruppeøvelsene

Oppgaver uke 2: vo2.sav og vo2hr.sav

Oppgave uke 5: lowbwt.sav

Oppgave uke 8: vo2.sav

Oppgave uke 8: hubro.sav

Inndeling i grupper

Kullet er inndelt i 16 grupper, nummerert fra 1 til 16, hver med 10 studenter. For gruppeøvelsene i statistikk deles disse gruppene på 10 studenter ytterligere i to: De med etternavn som begynner på A-K blir gruppe A, de som har etternavn på L-Å blir B. Vi får da gruppe 1A, 1B, til 16A og 16B

Gruppearbeid på PC-stuene

PC-stuen i 2-etasje rommer 25 studenter, PC-stue R-211 i Rotunden rommer 35. For øvelsesarbeidet i PC-stuene må derfor gruppene deles på følgende måte:

 • 1A, 1B, 2A, 2B og 3A i DME PC-stue i 2. etasje
 • 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A og 6B i DMT PC-stue R-211.
 • 7A, 7B, 8A, 8B og 9A i DME PC-stue i 2. etasje
 • 9B, 10A, 10B, 11A, 11B, 12A og 12B i DMT PC-stue R-211.
 • 15A, 15B, 16A, 16B i DME PC-stue i 2. etasje
 • 13A, 13B, 14A, 14B i DMT PC-stue R-211.

Gruppearbeidet

Gruppeøvelsene i statistikk krever studentaktivitet, under veiledning av lærer. Til hver øvelse vil én gruppe, f.eks. 1A forberede en presentasjon av løsning på oppgaven. Neste oppgave vil da bli presentert av 1B osv.. Presentasjonen kan enten gjøres på tavle eller det kan lages en fil (Word, Pdf, PowerPoint eller lignende) som presenteres via PC og prosjektor.

PC-øvelse i statistikk i kalenderuke 33

Alle forbereder seg ved i løpet av uken å gå gjennom kapittel 1-10 i e-læringsopplegget i SPSS.

Til øvelsesarbeidet forbereder alle seg ved å arbeide med Oppgave 1 og Oppgave 2.

Oppgavene gjennomgås med lærer i PC-stuene.

Gruppeøvelser i statistikk i kalenderuke 34

Alle forbereder seg ved å arbeide med Oppgave 3, Oppgave 4 og Oppgave 5.

 • Oppgave 3 presenteres av gruppene 1A, 3A, 5A, 7A, 9A, 11A, 13A, 15A og 17A.
 • Oppgave 4 presenteres av gruppene 1B, 3B, 5B, 7B, 9B, 11B, 13, 15B og 17B. 
 • Oppgave 5 presenteres av gruppene 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 14A, 16A og 18A. 

Gruppeøvelser i statistikk i kalenderuke 35

Alle forbereder seg ved å arbeide med Oppgave 6, Oppgave 7 og Oppgave 8.

 • Oppgave 6 presenteres av gruppene 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B, 14B, 16B og 18B.
 • Oppgave 7 presenteres av gruppene 1A, 3A, 5A, 7A, 9A, 11A, 13A, 15A og 17A.
 • Oppgave 8 presenteres av gruppene 1B, 3B, 5B, 7B, 9B, 11B, 13B, 15B og 17B. 

Gruppeøvelser i statistikk i kalenderuke 36

Alle forbereder seg ved å arbeide med Oppgave 9, Oppgave 10 og Oppgave 11.

 • Oppgave 9 presenteres av gruppene 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 14A, 16A og 18A.
 • Oppgave 10 presenteres av gruppene 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B, 14B, 16B og 18B.
 • Oppgave 11 presenteres av gruppene 1A, 3A, 5A, 7A, 9A, 11A, 13A, 15A og 17A.

Gruppeøvelser i i statistikk i kalenderuke 37

Alle forbereder seg ved å arbeide med Oppgave 12, Oppgave 13 og Oppgave 14.

 • Oppgave 12 presenteres av gruppene 1B, 3B, 5B, 7B, 9B, 11B, 13B, 15B og 17B.
 • Oppgave 13 presenteres av gruppene 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 14A, 16A og 18A.
 • Oppgave 14 presenteres av gruppene 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B, 14B, 16B og 18B.

Gruppeøvelser i statistikk i kalenderuke 38

Alle forbereder seg på oppgave 15, 16, 17 og 18.

 • Oppgave 15 presenteres av gruppene 1A, 3A, 5A, 7A, 9A, 11A, 13A, 15A og 17A.
 • Oppgave 16 presenteres av gruppene 1B, 3B, 5B, 7B, 9B, 11B, 13B, 15B og 17B. 
 • Oppgave 17 presenteres av gruppene 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 14A, 16A og 18A.
 • Oppgave 18 presenteres av gruppene 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B, 14B, 16B og 18B.

PC-øvelser i statistikk i kalenderuke 39

Alle forbereder seg ved i løpet av uken å gå gjennom kapittel 1-20 i e-læringsopplegget i SPSS. Til øvelsesarbeidet forbereder alle seg ved å arbeide med Oppgave 19 og Oppgave 20.

Oppgavene gjennomgås med lærer i PC-stuene.

Gruppeøvelser felles mellom samfunnsmedisin og statistikk i kalenderuke 39

Alle forbereder seg til oppgave 21.

 • Oppgave 21 del 1-2 presenteres av gruppene 1A, 3A, 5A, 7A, 9A, 11A, 13A, 15A og 17A.
 • Oppgave 21 del 3-10 presenteres av gruppene 1B, 3B, 5B, 7B, 9B, 11B, 13B, 15B og 17B.

Gruppeøvelse felles mellom humanbiologi og statistikk i kalenderuke 40

Alle forbereder seg på å presentere de fire fellesoppgavene i humanbiologi.

 • Oppgave 1 presenteres av gruppene 1A, 3A, 5A, 7A, 9A, 11A, 13A, 15A og 17A.
 • Oppgave 2 presenteres av gruppene 1B, 3B, 5B, 7B, 9B, 11B, 13B, 15B og 17B.
 • Oppgave 3 presenteres av gruppene 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 14A, 16A og 18A.

Gruppeøvelser i statistikk i kalenderuke 40

Alle forbereder seg på oppgave 23 og 24.

 • Oppgave 23 presenteres av gruppene 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B, 14B, 16B og 18B.
 • Oppgave 24 presenteres av gruppene 1A, 3A, 5A, 7A, 9A, 11A, 13A, 15A og 17A.

Eksamensressurser

 • Formelsamling

 • Tabell over normalfordelingen, Students t-fordeling og kjikvadrat-fordelinger

Statistikkressurser på nett

Publisert 11. aug. 2014 14:27 - Sist endret 4. okt. 2017 09:15