Forside

Studier

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra emner innen Institutt for klinisk medisin

Personer

Finn ansatte og studenter

Klinikker ved instituttet

Sentre ved instituttet

Tjenester og verktøy

Forskning

Aktuelt

Forskningsarrangementer

02 mai
12:30, Store Auditorium, Rikshospitalet
05 mai
10:15, Auditoriet, Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello
05 mai
13:15, Auditoriet, Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello
08 mai
10:00, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello
08 mai
13:00, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello
08 mai
14:30, Red Auditorium, Rikshospitalet