nikolaku

Image of person
Could not get user data from external service

Publications

 • Tanum, Lars; Solli, Kristin Klemmetsby; Latif, Zill-E-Huma; Saltyte Benth, Jurate; Opheim, Arild; Haase, Kamni Sharma; Krajci, Peter & Kunøe, Nikolaj (2017). Effectiveness of Injectable Extended-Release Naltrexone vs Daily Buprenorphine-Naloxone for Opioid Dependence. A Randomized Clinical Noninferiority Trial. JAMA psychiatry.  ISSN 2168-622X.  74(12), s 1197- 1205 . doi: 10.1001/jamapsychiatry.2017.3206
 • Haase, Kamni Sharma; Kunøe, Nikolaj; Opheim, Arild; Gaulen, Zhanna; Njå, Anne-Lill Mjølhus; Zill E, Huma Latif; Solli, Kristin Klemmetsby & Tanum, Lars (2016). Interest in extended release naltrexone among opioid users. European Addiction Research.  ISSN 1022-6877.  22(6), s 301- 305 . doi: 10.1159/000447964
 • Kunøe, Nikolaj; Opheim, Arild; Solli, Kristin Klemmetsby; Gaulen, Zhanna; Haase, Kamni Sharma; Zill E, Huma Latif & Tanum, Lars (2016). Design of a randomized controlled trial of extended-release naltrexone versus daily buprenorphine-naloxone for opioid dependence in Norway (NTX-SBX). BMC Pharmacology & Toxicology.  ISSN 2050-6511.  17(1) . doi: 10.1186/s40360-016-0061-1
 • Bukten, Anne; Lund, Ingunn Olea; Rognli, Eline Borger; Riksheim, Marianne; Lobmaier, Philipp Paul; Skurtveit, Svetlana; Clausen, Thomas & Kunøe, Nikolaj (2015). The Norwegian offender mental health and addiction study – Design and implementation of a national survey and prospective cohort study. Substance Abuse: Research and Treatment.  ISSN 1178-2218.  9, s 59- 66 . doi: 10.4137/SART.S23546 Full text in Research Archive.
 • Kunøe, Nikolaj; Lobmaier, Philipp Paul; Hahn, Ngo & Hulse, Gary (2012). Injectable and implantable sustained release naltrexone in the treatment of opioid addiction. British Journal of Clinical Pharmacology.  ISSN 0306-5251. . doi: 10.1111/bcp.12011
 • Lobmaier, Philipp Paul; Kunøe, Nikolaj; Gossop, Michael & Waal, Helge (2011). Naltrexone Depot Formulations for Opioid and Alcohol Dependence: A Systematic Review. CNS Neuroscience & Therapeutics.  ISSN 1755-5930.  17(6), s 629- 636 . doi: 10.1111/j.1755-5949.2010.00194.x
 • Kunøe, Nikolaj; Lobmaier, Phillip; John-Kåre, Vederhus; Hjerkinn, Bjørg; Gossop, Michael; Hegstad, Solfrid; Kristensen, Øistein & Waal, Helge (2010). Challenges to antagonist blockade during sustained-release naltrexone treatment. Addiction.  ISSN 0965-2140.  105(9), s 1633- 1639 . doi: 10.1111/j.1360-0443.2010.03031.x
 • Kunøe, Nikolaj; Lobmaier, Phillip; Vederhus, John-Kåre; Hjerkinn, Bjørg L; Hegstad, Solfrid; Gossop, Michael; Kristensen, Øistein & Waal, Helge (2010). Retention in naltrexone implant treatment for opioid dependence. Drug And Alcohol Dependence.  ISSN 0376-8716.  111(1-2), s 166- 169 . doi: 10.1016/j.drugalcdep.2010.03.021
 • Lobmaier, Philipp Paul; Kunøe, Nikolaj; Gossop, Michael; Katevoll, Tormod & Waal, Helge (2010). Naltrexone Implants Compared to Methadone: Outcomes Six Months after Prison Release. European Addiction Research.  ISSN 1022-6877.  16(3), s 139- 145 . doi: 10.1159/000313336
 • Lobmaier, Philipp Paul; Kunøe, Nikolaj; Gossop, Michael & Waal, Helge (2010). Naltrexone Depot Formulations for Opioid and Alcohol Dependence: A Systematic Review. CNS Neuroscience & Therapeutics.  ISSN 1755-5930. . doi: 10.1111/j.1755-5949.2010.00194.x
 • Lobmaier, Philipp Paul; Kunøe, Nikolaj & Waal, Helge (2010). Treatment research in prison: Problems and solutions in a randomized trial. Addiction Research and Theory.  ISSN 1606-6359.  18(1), s 1- 13 . doi: 10.3109/16066350802531273
 • Kunøe, Nikolaj; Lobmaier, Philipp Paul; Vederhus, John Kåre; Hjerkinn, Bjørg; Hegstad, Solfrid; Gossop, Michael; Kristensen, Øistein & Waal, Helge (2009). Naltrexone implants after in-patient treatment for opioid dependence: randomised controlled trial. British Journal of Psychiatry.  ISSN 0007-1250.  194, s 541- 546 . doi: 10.1192/bjp.bp.108.055319
 • Kunøe, Nikolaj; Lobmaier, Phillip; Vederhus, John Kåre; Hjerkinn, Bjørg; Hegstad, Solfrid; Gossop, Michael; Kristensen, Øistein & Waal, Helge (2009). Naltrexone implants after in-patient treatment for opioid dependence: randomised controlled trial. British Journal of Psychiatry.  ISSN 0007-1250.  194(6), s 541- 546 . doi: 10.1192/bjp.bp.108.055319
 • Waal, Helge; Lobmaier, Philipp Paul; Kunøe, Nikolaj; Kornør, Hege & Krook, Aud L (2009). Fire prosjekter i søkelyset? Hva kan vi lære?, I: Knut W Ruyter; Jan Helge Solbakk & Helge Waal (red.),  Rusmiddelbrukeren og forskeren. Etiske prinsipper, erfaringer og ettertanker.  Senter for rus- og avhengighetsforskning og Seksjon for medisinsk etikk.  ISBN 978-82-303-1257-5.  Kapittel 1.  s 9 - 28
 • Hegstad, Solfrid; Khiabani, Hassan Zare; Kristoffersen, Lena; Kunøe, Nikolaj; Lobmaier, Philipp & Christophersen, Asbjørg S. (2008). Drug screening of hair by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Journal of Analytical Toxicology.  ISSN 0146-4760.  32(5), s 364- 372
 • Lobmaier, Philipp Paul; Kornør, Hege; Kunøe, Nikolaj & Bjørndal, Arild (2008). Sustained-release naltrexone for opioid dependence. Cochrane Database of Systematic Reviews.  ISSN 1469-493X.  (2) . doi: 10.1002/14651858.CD006140.pub2 Show summary

View all works in Cristin

 • Bukten, Anne; Stavseth, Marianne Riksheim; Skurtveit, Svetlana; Kunøe, Nikolaj; Lobmaier, Philipp Paul; Lund, Ingunn Olea & Clausen, Thomas (2016). Rusmiddelbruk og helsesituasjon blant innsatte i norske fengsel. Resultater fra The Norwegian offender mental health and addiction study (NorMA). Full text in Research Archive.
 • Kunøe, Nikolaj; Lobmaier, Philipp Paul & Kornør, Hege (2016). Erratum: Removal notice to “Sustained-release naltrexone for opioid dependence: A cochrane review and meta-analysis” (Drug and Alcohol Dependence (2015) 146 (e165–e166)(S037687161401429X)(10.1016/j.drugalcdep.2014.09.367)). Drug And Alcohol Dependence.  ISSN 0376-8716.  167, s 237- 237 . doi: 10.1016/j.drugalcdep.2016.09.003
 • SANDERUD, LIVE; Tanum, Lars & Kunøe, Nikolaj (2014). L.S. Stavseth og medarbeidere svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(2), s 136- 137 . doi: 10.4045/tidsskr.13.1669
 • Kunøe, Nikolaj (2011). A Cochrane review and meta-analysis of sustained release naltrexone for opioid dependence.
 • Kunøe, Nikolaj (2011). Langtidsvirkende naltrekson for opiatavhengighet: en Cochraneanalyse.
 • Kunøe, Nikolaj (2011). Patients receiving opiate substitution have elevated mortality risks at the start and end of treatment. Evidence-Based Mental Health.  ISSN 1362-0347.  14(39) . doi: 10.1136/ebmh.14.2.39
 • Kunøe, Nikolaj & Lobmaier, Philipp Paul (2011). Twelve-month outcomes of naltrexone implant treatment for opioid dependent outpatients.
 • Lobmaier, Philipp Paul; Kunøe, Nikolaj & Kornør, Hege (2010). Cochrane review update 2010: Sustained-release naltrexone for opioid dependence. Show summary
 • Kunøe, Nikolaj (2010, 28. oktober). Flere veier ut av rusavhengigheten - forskerprofil UiO MedFak. [Internett].  http://www.med.uio.no/forskning/aktuelt/profiler/.
 • Kunøe, Nikolaj (2010). Sustained release naltrexone for opioid dependence: Effectiveness, safety and clinical feasibility.
 • Kunøe, Nikolaj & Randsborg, Sissel (2010, 01. oktober). Kapsler som opereres inn under huden og blokkerer effekten av heroin kan bli et nytt behandlingstilbud for heroinmisbrukere. [TV].  TV2 Nyheter.
 • Kunøe, Nikolaj & Waal, Helge (2010). Sustained release naltrexone for opioid dependence: Effectiveness, safety and clinical feasibility. Series of dissertations submitted to the Faculty of Medicine, University of Oslo. 1018.
 • Lobmaier, Philipp Paul; Kunøe, Nikolaj; Gossop, Michael & Waal, Helge (2009). A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL ON NALTREXONE IMPLANTS AND METHADONE MAINTENANCE AMONG HEROIN-DEPENDENT INMATES: RESULTS 6 MONTHS AFTER PRISON RELEASE.
 • Lobmaier, Philipp Paul; Kunøe, Nikolaj; Gossop, Michael & Waal, Helge (2009). A Randomized Controlled Trial on Naltrexone Implants and Methadone Maintenance Among Heroin Dependent Inmates: Results 6 Months After Prison Release.
 • Waal, Helge; Kunøe, Nikolaj; Lobmaier, Philipp Paul & Christophersen, Asbjørg S (2009). Sustained Release Naltrexone, a promising alternative in treatment of opiate addiction.
 • Willoch, Frode; Lobmaier, Philipp Paul; Kunøe, Nikolaj; Waal, Helge; Andersen, Jannike Mørch; Sundet, Kjetil Søren & Henriksen, Gjermund (2008). ”Kognitiv evne og nevrobiologiske prosesser hos heroinavhengige i behandling”. Show summary
 • Lobmaier, Philipp Paul; Kunøe, Nikolaj & Waal, Helge (2008). NALTREXONE IMPLANTS FOR OPIOID DEPENDENCE AMONG PRE-RELEASE INMATES. Show summary
 • Lobmaier, Philipp Paul; Kunøe, Nikolaj & Waal, Helge (2008). Naltrekson implantat som behandling for heroinavhengighet etter løslatelse fra fengsel - resultater etter 6 måneder. Show summary
 • Hegstad, Solfrid; Khiabani, Hassan; Kunøe, Nikolaj; Kristoffersen, Lena & Christophersen, Asbjørg S. (2007). Håranalyser i forbindelse med kontroll av rusmisbrukere under behandling.
 • Lobmaier, Philipp Paul; Kunøe, Nikolaj & Waal, Helge (2006). How to prevent relapse to opioid use after prison release: experiences from an ongoing randomized-controlled trial on naltrexone implants vs. methadone maintenance in custody settings.
 • Lobmaier, Philipp Paul; Kunøe, Nikolaj & Waal, Helge (2006). Naltrexone Implants compared to Methadone Maintenance for relapse prevention after prison release: obstacles in addiction research in custody settings. Show summary
 • Kunøe, Nikolaj & Lobmaier, Philipp Paul (2005). Blame the counselling, not the implant. A response to Oliver, Horspool & Keen (2005). Addiction.  ISSN 0965-2140.  100(7), s 1027- 8

View all works in Cristin

Published Jan. 24, 2012 11:33 AM