English version of this page

Forskning

Forskning ved instituttet

Instituttets forskning spenner over et bredt spekter av fagområder innen klinisk, pasientnær forskning og eksperimentell laboratoriebasert forskning.

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Doktorgrad og forskerutdanning

 • Ph.d. i medisin og helsefag
  Etter fullførte medisinstudier eller mastergrad kan du ta en ph.d.-grad. Utdanningen er normert til tre år.
 • Postdoktorprogrammet
  Postdoktorprogrammet er et karriereutviklingsprogram for forskere på postdoktornivå.
 • Nasjonale forskerskoler
  Forskerskolene støtter opp under og utvider opplæringstilbudet ved ph.d.-programmet innen spesielle fagområder.

 

 • Disputaser ved Klinmmed
  Les mer om instituttets rutiner for gjennomføring av disputaser.
   
 • Forskerlinjen 
  Et tilbud til medisinstudenter som ønsker å starte med forskning i studietiden.
 • Dr.philos.
  Dr.philos. passer for deg som av ulike årsaker ikke ønsker eller har anledning til å delta i det organiserte ph.d.-programmet.

Forskningsaktuelt

Forskningsarrangementer

i dag mai
10:15, Rikshospitalet B: Blått Aud 3, Sognsvannsveien 20
i dag mai
13:15, Runde Auditorium R-105, Domus medica, Sognsvannsveien 9
24 mai
10:15, Rødt auditorium, Labbygget (Bygg 25), Ullevål Universitetssykehus, Kirkeveien 166
24 mai
13:15, Rødt auditorium, Labbygget (Bygg 25), Ullevål Universitetssykehus, Kirkeveien 166