Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

Arrangementer

23. mai 2017 10:15 , Rikshospitalet B: Blått Aud 3, Sognsvannsveien 20

M.Sc. Pankaj Kumar Keshari ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Functionality of SNPs in MS and other autoimmune diseases.

23. mai 2017 13:15 , Runde Auditorium R-105, Domus medica, Sognsvannsveien 9

M.Sc. Pankaj Kumar Keshari ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Genetic and molecular studies of multiple sclerosis associated genes.