Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

Arrangementer

28. mai 2018 10:15 , Auditorium 1, Kreftsenteret (1. etg.), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Ravinea Manotheepan ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Therapeutic strategies aimed at pro-arrhythmic calcium (dys)regulation

28. mai 2018 13:15 , Auditorium 1, Kreftsenteret (1. etg.), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Ravinea Manotheepan ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Arrhythmia-preventive effects of exercise training in catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia type 1. From experimental models to patients