Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

Arrangementer

2. mars 2017 10:15 , Grønt auditorium (1), Rikshospitalet B, Oslo universitetssykehus

M.Sc. Babak Asadi-Azarbaijani ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fertility in young cancer survivors: Problems and possibilities.

2. mars 2017 13:15 , Grønt auditorium (1), Rikshospitalet B, Oslo universitetssykehus

M.Sc. Babak Asadi-Azarbaijani ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor: The quality of cryopreserved ovarian tissue used for fertility preservation in pediatric and young adult cancer patients.