Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • kikkhull-970 Mindre sårflater gir bedre resultater 13. feb. 2018

    Kreftsvulster som sprer seg til leveren er den vanligste dødsårsaken ved tarmkreft. Nå viser forskning at kikkhullskirurgi gir bedre resultater på behandling av leversvulster enn vanlige operasjoner.

  • cysts-lobert-660 Trafikkaos i celler fører til tumorvekst 20. des. 2017

    Under kreftutvikling mister cellene orienteringsevnen og vokser ukontrollert i alle retninger. Nå har forskere ved UiO og OUS oppdaget hvordan dette skjer.

Arrangementer

19. feb. 2018 10:15 , Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

Siv.ing. Hilde Synnøve Vollan ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Chemotaxis - how bacteria sens and respond to the enviroment.

19. feb. 2018 13:15 , Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

Siv.ing. Hilde Synnøve Vollan ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): In silico analyzes of porins involved in niche adaptation: Exploring the role of Helícobacter pylori outer membrane phospholipase A in acid tolerance.