Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

Arrangementer

30. mars 2017 10:15 , Ullevål sykehus 06 midtblokken: Store auditorium

Cand.med. Ida Unhammer Njerve ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of inflammation in obesity and type 2 diabetes.

30. mars 2017 10:15 , Auditoriet NN05, Nye nord, Akershus universitetssykehus

Cand.med. Ragnhild Røysland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Cardiac biomarkers in congenital cardiology: Present applications and future possibilities"