2015

Ultralydudnersøkelse av gravid kvinne
Publisert 3. des. 2015 11:23

En ny studie viser at det er forsvarlig å la gravide kvinner få behandling med metadon og buprenorfin.

Illustrasjon av lever rammet av primær skleroserende cholangitt (PSC).
Publisert 16. okt. 2015 10:59

Leversykdommen PSC er en av de vanligste årsakene til levertransplantasjon i Skandinavia. Sykdommen rammer oftest unge, voksne menn, og den rammer helt uavhengig av livsstil.

Nærbilde av ansiktet til kirurg under operasjon
Publisert 13. okt. 2015 12:17

En ny og enklere operasjonsmetode for hull i tarmen er dårligere for pasientene enn den gamle, viser en studie ledet av forskere ved UiO og Ahus. Studien reiser viktige spørsmål om testing av nye kirurgiske metoder.

Bilde av tarmtotter ødelagt av cøliaki
Publisert 20. sep. 2015 19:17

Diagnostisering av cøliaki krever vevsprøve fra tarmen og kan være veldig ubehagelig. Forskere ved fakultetet har utviklet en blodprøvetest som gir deg svaret raskt og smertefritt.

Biletet viser at oxytocin når fram til hjernen på to måter. Enten indirekte gjennom blodet eller direkte gjennom nervebanane.
Publisert 13. aug. 2015 10:43

Forskarar ved UiO har testa ut å gje hormonmedisinar mot psykiske lidingar gjennom nasen. Det ga betre effekt og færre biverknader.

Bilde av professor Ludvig M. Sollid ved UiO
Publisert 19. juni 2015 11:12

Professor Ludvig M. Sollid og hans forskergruppe fant den egentlige årsaken til cøliaki. Nøkkelen lå på et molekylært nivå.

Hender som holder fast i hverandre
Publisert 18. juni 2015 09:21

10 prosent av norske 15- og 16-åringer oppgir å ha skadet seg selv. Psykiater og professor Lars Mehlum og forfatter Kristin Ribe viser i en ny bok problematikken fra både behandlerens og pasientens ståsted.

Publisert 18. juni 2015 09:18

Johannesurt og gresk fjellte kan hjelpe i kampen mot Alzheimers, viser studier på mus.

Publisert 9. apr. 2015 14:33

Nervetrådene som overfører impulser fra nerveceller spiller en nøkkelrolle i nervesystemet. Hittil har det vært ukjent hvordan de blir til.

Bilde av betaceller fra de Langerhanske øyer i bukspyttkjertelen, tatt gjennom mikroskop
Publisert 27. feb. 2015 14:49

Forskere har funnet ut at pasienter med type 1 diabetes kan få tilbake evnen til å produsere insulin. Celler som skal produsere insulin har frisknet til utenfor kroppen. 

Bilde av putamen i storehjernen.
Publisert 2. feb. 2015 12:36

Forskere har oppdaget flere nye genvarianter som påvirker hjernens volum. Vi er enda et skritt nærmere å finne årsakene til en rekke psykiske lidelser.