Forskningsarrangementer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 14. aug. 2018 11:00 - 12:30, MS Sunnhordland på brygga i Arendal

SERAF deltar også i år på Arendalsuka med et seminar om overdoser og overdoseforebygging. Hvert år dør mellom 250 og 300 personer som følge av overdoser med narkotika. Hva kan vi gjøre for å forebygge overdosedødsfall?

Tid og sted: 14. aug. 2018 13:30 - 14:30, MS Sunnhordland, brygga i Arendal

Arendalsuka er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. NORMENT deltar i år på Arendalsuka med arrangementet "Mentale lidelser koster: Forsker vi nok?" sammen med Bipolarforeningen.

Tid og sted: 16. aug. 2018 13:00 - 13:45, Grønt auditorium, Rikshospitalet

Ms. Anne-Marte Bakken Kran will be presenting her trial lecture for the academic position of Professor or Associated Professor in Medical Microbiology:

Tid og sted: 16. aug. 2018 14:30 - 15:45, Arendal, MS Sunnhordaland

Over 600 mennesker dør årlig i selvmord i et av verdens rikeste og beste land å leve i.

– Hva kan vi gjøre for å redusere selvmordstallene, både med utgangspunkt i våre lokalsamfunn og hos de som er i kontakt med spesialisthelsetjenesten?

- Hvilke effektive tiltak for forebygging trengs å styrkes, og hvorfor tar vi ikke mer tak i dette omfattende samfunnsproblemet?

Tid og sted: 17. aug. 2018 10:00 - 10:45, Grønt auditorium, Rikshospitalet

Mr. Koray Ergunay will be presenting his trial lecture for the academic position of Professor or Associated Professor in Medical Microbiology: "The surprising diversity of arthropod-associated viruses presents novel opportunities for infection control."