Forskningsarrangementer

Kommende 5 dager

23 apr.
Tid og sted: 23. apr. 2018 10:15, Ullevål sykehus 25 laboratoriebygn.: Grønt auditorium, Kirkeveien 166

Cand.med. Elisabeth Myrset Kvalvaag ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What is the prognosis of shoulder pain and how can we make the prognosis better?

Tid og sted: 23. apr. 2018 11:00 - 15:00, Litteraturhuset

Visste du at både cøliaki og diabetes er autoimmune sykdommer, hvor immunsystemet angriper egen kropp? Tema for årets seminar på Immunologiens Dag er Autoimmun sykdom: Arv og miljø.

Tid og sted: 23. apr. 2018 13:15, Ullevål sykehus 25 laboratoriebygn.: Grønt auditorium, Kirkeveien 166

Cand.med. Elisabeth Myrset Kvalvaag ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Subacromial Pain Syndrome. Treatment, diagnostic imaging and predictors of outcome.

24 apr.
Tid og sted: 24. apr. 2018 09:00 - 12:00, Rikshospitalet, seminarrom 3 B1.1017

Akuttklinikken og avdeling for forskning og utvikling inviterer til det årlige PhD seminaret tirsdag 24. april

Tid og sted: 24. apr. 2018 10:15, Store auditorium i Tårnbygget (Bygg 4), Gaustad sykehus

Cand.med. Marianne Jakobsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: D-vitamins betydning for helsen til ikke-vestlige innvandrere: Synspunkter på utredning og behandling.

Tid og sted: 24. apr. 2018 10:15, Seminarrom 1 (B2.U001), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

Cand.med. Raziye Boyar Cetinkaya ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Immunterapi ved solide svulster -om prinsipper, klinisk praksis i dag og morgendagens muligheter

Tid og sted: 24. apr. 2018 13:15, Store auditorium i Tårnbygget (Bygg 4), Gaustad sykehus

Cand.med. Marianne Jakobsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Mental health of unaccompanied refugee minors: A longitudinal study from arrival in Norway to outcome of the asylum procedure.

Tid og sted: 24. apr. 2018 13:15, Seminarrom 1 (B2.U001), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

Cand.med. Raziye Boyar Cetinkaya ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Epidemiology of Neuroendocrine Neoplasms in Norway

25 apr.
Tid og sted: 25. apr. 2018 09:45, Store auditorium, Akershus universitetssykehus

Cand.med. Geeta Gulati ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Heart failure with preserved ejection fraction – prevalence, diagnosis and treatment».

Tid og sted: 25. apr. 2018 13:15, Store auditorium, Akershus universitetssykehus

Cand.med. Geeta Gulati ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae doctor (Ph.d.): .«Prevention of Cardiac Dysfunction During Adjuvant Breast Cancer Therapy».

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 27. apr. 2018 10:15, Store auditorium, Rikshospitalet (B), Sognsvannnsveien 20

Cand.med. Anne Gro Wesenberg Rognlien ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Oxygen radical induced diseases in the preterm newborn.

Tid og sted: 27. apr. 2018 13:15, Store auditorium, Rikshospitalet (B), Sognsvannnsveien 20

Cand.med. Anne Gro Wesenberg Rognlien ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Effect of hypoxia and reoxygenation on inflammation and DNA repair. A gene expression study in the brain and the lung of newborn mice.

Tid og sted: 2. mai 2018 - 3. mai 2018, Rødt auditorium, Laboratoriebygningen (25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166

SERAF avholder universitetskurs i rusmiddelmedisin over til sammen fire dager. Kurset er delt opp i en grunnlagsmodul og en behandlingsmodul. Kurset tar sikte på å øke kompetansen i behandling og oppfølging av pasienter med rusmiddelrelaterte problemer.

Tid og sted: 2. mai 2018 10:15, Lille auditorium (A1.1004), Domus odontologica, Sognsvannsveien 10

M.sc. Aurelija Abraityte ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Differential circulating biomarkers: do they reflect what is happening in heart failure with preserved versus reduced ejection fraction

Tid og sted: 2. mai 2018 10:15, Seminarrom 1 B2.U001, Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

M.Sc. Mari Eknes Ytre-Arne ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Enzymes as drug targets in cancer.