Forskningsarrangementer

Kommende 5 dager

i dag mai
Tid og sted: 22. mai 2017 10:15, Store auditoriet, DBL-bygget, Diakonhjemmet sykehus, Diakonveien 12

Cand.med. Eirik Ikdahl ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The effects of physical activity in CVD in rheumatoid arthritis.

Tid og sted: 22. mai 2017 12:15, Store auditoriet, DBL-bygget, Diakonhjemmet sykehus, Diakonveien 12

Cand.med. Eirik Ikdahl ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Markers of Progression and Regression of Atherosclerotic Cardiovascular Disease in Patients with Inflammatory Joint Diseases.

23 mai
Tid og sted: 23. mai 2017 10:15, Rikshospitalet B: Blått Aud 3, Sognsvannsveien 20

M.Sc. Pankaj Kumar Keshari ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Functionality of SNPs in MS and other autoimmune diseases.

Tid og sted: 23. mai 2017 13:15, Runde Auditorium R-105, Domus medica, Sognsvannsveien 9

M.Sc. Pankaj Kumar Keshari ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Genetic and molecular studies of multiple sclerosis associated genes.

24 mai
Tid og sted: 24. mai 2017 10:15, Rødt auditorium, Labbygget (Bygg 25), Ullevål Universitetssykehus, Kirkeveien 166

MD. Sigve Holmen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: 21st century medical diagnosis in low income countries: challenges  and opportunities.

Tid og sted: 24. mai 2017 13:15, Rødt auditorium, Labbygget (Bygg 25), Ullevål Universitetssykehus, Kirkeveien 166

MD. Sigve Holmen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Computer Image Analysis as a Diagnostic Tool in Female Genital Schistosomiasis.

26 mai
Tid og sted: 26. mai 2017 10:00, Auditoriet NN5 i 5. et., Nye Nord, Akershus universitetssykehus

MA Gunvor Aasbø ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Pårørende som ressurs ved sykdom og funksjonssvikt: Et historisk perspektiv på forholdet mellom formell og uformell omsorg».

Tid og sted: 26. mai 2017 13:00, Auditoriet NN5 i 5. etg, Nye Nord, Akershus universitetssykehus

MA Gunvor Aasbø ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Affected and responsible: A qualitative study of family caregivers in interaction with chronically ill persons and health care Professionals».

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 29. mai 2017 10:15, Hartvig Halvorsens Auditorium i DBL-bygget på Diakonhjemmet, Diakonveien 12

Cand.med. Cathrine Austad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mikrobiomets rolle for patogenesen ved revmatiske sykdommer.

Tid og sted: 29. mai 2017 10:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Oslo

Cand.med. Fredrik Barth Brekke ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Managing sleep disorders ‐ what nephrologists should know.

Tid og sted: 29. mai 2017 13:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Oslo

Cand.med. Fredrik Barth Brekke ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Quality of sleep in dialysis and renal transplanted patients.

Tid og sted: 29. mai 2017 13:15, Hartvig Halvorsens Auditorium i DBL-bygget på Diakonhjemmet, Diakonveien 12

Cand.med. Cathrine Austad ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Patient reported outcomes in rheumatoid arthritis. Data from the Oslo Rheumatoid Arthritis Register.

Tid og sted: 1. juni 2017 09:15, Store auditorium (midtblokken), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

MScMedSc Tandekile Lubelwana Hafver ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Electrical activity in the heart and arrhythmias.