Forskningsarrangementer

Kommende 5 dager

i dag aug.
Tid og sted: 17. aug. 2017 18:00 - 20:00, Litteraturhuset, Wergeland

Hvordan kan vi stoppe den neste influensapandemien? Kan vi få immunsystemet til selv å angripe kreftceller? 

21 aug.
Tid og sted: 21. aug. 2017 10:15, Store auditorium, Akershus universitetssykehus

Cand.psychol. Arnhild Lauveng ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Forståelsesmodeller for psykisk lidelse».

Tid og sted: 21. aug. 2017 13:15, Store auditorium, Akershus universitetssykehus

Cand.psychol. Arnhild Lauvengved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Growing as a person. The possibility of personal development for adults in treatment and education»

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 22. aug. 2017 10:00, Rødt Auditorium, Laboratoriebygningen(bygg 25), Ullevål sykehus

M.Sc. Beathe Almenning Haatveit ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The development and maturation of executive functions from infancy to adulthood.

Tid og sted: 22. aug. 2017 12:15, Rødt Auditorium, Laboratoriebygningen(bygg 25), Ullevål sykehus

M.Sc. Beathe Almenning Haatveit ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Executive functioning in schizophrenia spectrum disorders: Methods of measurement and longitudinal course.

Tid og sted: 23. aug. 2017 12:00 - 13:00, Søsterhjemmet, 1. etg

Forskningslunsj i Medisinsk klinikk, åpent for alle interesserte.

Tid og sted: 28. aug. 2017 10:15, Auditoriet i underetasje B bygget (BU1) ved Det Norske Radiumhospital

MD. Dlawer Abdulla Barzenje ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Immunterapi ved lymfoproliferative sykdommer - muligheter og begrensninger.

Tid og sted: 28. aug. 2017 13:15, Auditoriet i underetasje B bygget (BU1) ved Det Norske Radiumhospital

MD. Dlawer Abdulla Barzenje ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Stage I-II indolent non-Hodgkin's lymphoma, mantle cell lymphoma and plasmacytoma; Long term outcome after radiotherapy.