Forskningsarrangementer

Kommende 5 dager

i dag feb.
Tid og sted: 22. feb. 2017 13:00 - 13:45, Rikshospitalet, B1.1017

Martin Johansson holder sin prøveforelesning for stillingen som professor/førsteamanuensis i molekylær patologi, med tittelen: Progenitor cells of the human kidney: their role in kidney regeneration and carcinogenesis

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 2. mars 2017 10:15, Grønt auditorium (1), Rikshospitalet B, Oslo universitetssykehus

M.Sc. Babak Asadi-Azarbaijani ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fertility in young cancer survivors: Problems and possibilities.

Tid og sted: 2. mars 2017 13:15, Grønt auditorium (1), Rikshospitalet B, Oslo universitetssykehus

M.Sc. Babak Asadi-Azarbaijani ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor: The quality of cryopreserved ovarian tissue used for fertility preservation in pediatric and young adult cancer patients.

Tid og sted: 3. mars 2017 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygningen, Ullevål Sykehus

Cand.med. Mari Nerhus ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Nutritional deficiencies and mental health - causes and implication for treatment.

Tid og sted: 3. mars 2017 10:15, Store auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

M.Sc. Marte Myhrum ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Økologisk valid tale i støy test.

Tid og sted: 3. mars 2017 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Marte Grønlie Cameron ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Looking back and looking forwards: What is the clinical evidence to date for palliative radiotherapy for symptomatic soft tissue pelvic tumours, and what clinical outcomes should be standard in future research?