Åpen dag - Fag og forskning på Ahus

Akershus universitetssykehus inviterer lokalbefolkningen til spennende foredrag med fokus på fag og forskning ved sykehuset.

NB! For de som ønsker å være med på en omvisning i sykehuset før foredragene er det oppmøte rett innenfor hovedinngang kl. 17:00.

Program

18:00   Velkommen til Akershus universitetssykehus
            Tone Ikdahl, viseadministrerende direktør

18:10   Reparasjon av utvidet hovedpulsåre -
            hva kan gjøres gjennom et lite hull?

            Overlege Dan Levi Hykkerud, Bildediagnostikk

18:30   Ernæring - myter og realiteter
            Ernæringsfysiolog Christine Gørbitz,
            Barne- og ungdomsklinikken

18:50   Vanskelege avgjersler?
            Brukermedverknad i beslutningar om behandling av
            pasientar med alvorleg kreftsjukdom

            Forsker Ellen Kristvik, Helsefaglig Forskning

19:10   Hvorfor ungdomsråd?
            Ungdomsrådet

19:30   Hjertesvikt - en ny markør i blodet kan identifisere
            pasientene med dårligst prognose

            Lege og ph.d.stipendiat Peder Myhre, Medisinsk divisjon

19:50   Eldreomsorg - kirurgisk behandling av eldre med
            lårhalsbrudd i god stilling: Er skruer eller protese best?

            Overlege og ph.d.stipendiat Filip Dolatowski, Ortopedisk klinikk

20:10   Når pensjonisttilværelsen ikke ble som du trodde -
            en beretning om hva man gjør når psyken vender seg
            mot deg i godt voksen alder

            Psykolog Ørjan Rasmussen, Alderspsykiatrisk poliklinikk

Publisert 7. apr. 2017 13:52 - Sist endret 19. apr. 2017 10:49