Oslo universitetssykehus forskningsseminarer

Denne seminarrekken har som formål å presentere og stimulere forskningsgrupper ved Klinmed og Oslo universitetssykehus.

Alle klinikere og forskere er velkomne, også fra miljøer utenfor Oslo universitetssykehus.

Kommende arrangementer

Tid og sted: 4. des. 2017 14:30 - 16:00, Red Auditorium, Rikshospitalet

Welcome to the next Oslo University Hospital (OUH) research seminar entitled  "The challenges of discovering new antibiotics". The seminar is open to all.