Disputas: Igor Hudić - Reproduktiv immunologi

M.Sc. Igor Hudić ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Preterm birth in Bosnia and Herzegovina.
 Studies identifying progesterone-induced blocking factor (PIBF) as a marker

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Førsteamanuensis Senad Divanovic, Division of Immunobiology, Department of Pediatrics, Cincinnati Children's Hospital, Cincinnati, Ohio, USA
  • 2. opponent: Professor Aleksander Ljubic, Faculty of Medicine, University of Belgrade, Beograd, Serbia
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Drude Merete Fugelseth, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Leder av disputas

Professor emeritus Hans Erik Heier, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Klinikk for laboratoriemedisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor emeritus Babill Stray-Pedersen, Obstetrikk og gynekologi, Kvinneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Preterm eller for tidlig fødsel er den ledende årsak til perinatal sykelighet og dødelighet. Progesteron-avhengig immunmodulering er en av de mekanismer som får graviditeten til å fortsette til termin. I nærvær av progesteron, vil lymfocytter hos gravide frigi et protein: progesteron indusert blokkeringsfaktor (PIBF), som motvirker den immunmodulerende progesteron effekten. Identifisering av kvinner med risiko for preterm fødsel ville kunne være en nøkkel til forebygging.

I sin avhandling har gynekolog Igor Hudic og medarbeidere målt gravide kvinners PIBF konsentrasjoner i blod for om mulig å kunne prediktere for tidlig fødsel.

Forskerene finner at for tidlig fødsel kan forutsis allerede i 24-28 svangerskapsuke hvis mor har lavere enn normale PIBF verdier. Disse lave verdiene kan påvises fra og med 5 dager før den for tidlige fødselen. Måling av PIBF kan derfor ha betydning i klinisk praksis og brukes til å identifisere de risiko gravide som bør få forebyggende behandling for å hindre preterm fødsel.

Hudic har også vist at Progesteron (Dydrogesterone) behandling av kvinner med risiko for preterm fødsel gir økt PIBF produksjon og høyere serumnivåer av de svangerskapsbeskyttende cytokiner.

Han har analysert et 7 års materiale (2007 til 2014) og det ble påvist en nedgang i tidlig spedbarnsdødelighet i Bosnia Hercegovina.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 13. mars 2017 09:51 - Sist endret 13. mars 2017 10:05