Hypertensjon, CV epidemiologi og hjertesykdom

Medlemmer i Norsk Hypertensjonsforening samt aktive CV forskere, indremedisinere i Oslo og andre spesielt interesserte inviteres til gratis forskningsseminar. Studenter er også hjertelig velkomne til å oppdatere seg på forskningsfronten innen emnet (pågående PhD studier). Alle foredragsholdere er våre PhD kandidater.

Program

08.30 Åpning: Ingrid Toft, NHF, Morten Rostrup, SIF, Sverre E. Kjeldsen, ESH

KORONAR HJERTESYKDOM 1 (Prof. Ingrid Toft, Prof. Terje R. Pedersen)

08.40 – 09.00 Betydning av økt platereaktivitet hos pasienter med koronar hjertesykdom. Alf-Åge Pettersen, Ullevål
09.00 – 09.20 Nedsatt glukose toleranse hos pasienter med akutt hjerteinfarkt. Eva Cecilie Knudsen, Ullevål
09.20 – 09.40 Antiinflammatorisk behandling ved revmatologisk sykdom hemmer utvikling av aterosklerose. Kristin Angel, Ullevål

HYPERTROFISK HJERTESYKDOM (Prof. Knut Gjesdal, Prof. Theis Tønnesen)

10.00 – 10.20 Effekter av anabole steroider på hjertet. Paul Vanberg, Ullevål
10.20 – 10.40 Hypertensive heart disease in outpatient in Sub-Saharan Africa. Pilly Chillo, Haukeland
10.40 – 11.00 Betydning av hypertensjon ved aortastenose. Åshild E. Rieck, Haukeland

NYRESYKDOM OG DIABETES (Prof. Stefan Agewall, Prof. Torill Berg)

11.20 – 11.40 Livskvalitet hos pasienter i hemodialyse. Tone Østhus, Ullevål
11.40 – 12.00 Nyresvikt og anemi blant norske hjertesviktpasienter, forekomst og prognostisk betydning. Bård Waldum, Ullevål
12.00 – 12.20 Nye synspunkter på HDL og TG i prediksjon av hjertesykdom og diabetes. Per Torger Skretteberg, Ullevål

Pause for lunsj

ATRIEFLIMMER (Prof. Ingebjørg Seljeflot, Dr. med. Morten Rostrup)

13.00 – 13.20 Selvrapportert atrieflimmer blant eldre, fortsatt aktive Birkebeinere - Birkebeiner aldringsstudien. Marius Myrstad, Diakonhjemmet
13.20 – 13.40 Livskvalitet hos pasienter med permanent atrieflimmer. Inger Ariansen, Ullevål
13.40 – 14.00 Langtids prediktorer for incident atrieflimmer hos tilsynelatende friske menn. Irene Grundvold, Ullevål.
14.00 – 14.20 Risiko for atrieflimmer hos pasienter med hypertensjon og hypertrofi. Anne C. Larstorp, Ullevål

KORONAR HJERTESYKDOM 2 (Prof. Ingrid Os, Prof. Dan Atar)

14.40 – 15.00 Genetiske polymorfismer i utvalgte biomarkører ved koronar hjertesykdom. Trine B. Opstad, Ullevål
15.00 – 15.20 Diagnostiske og prognostiske markører ved koronar bypass. Camilla Lund Søraas, Ullevål
15.20 – 15.40 Bedømmelser av venstre ventrikkel funksjon etter hjerteinfarkt. Nisha Mistry, Ullevål

HYPERTENSJON I ULIKE POPULASJONER (Prof. Eva Gerdts, Prof. Sverre E. Kjeldsen)

16.00 – 16.20 Effekt av anthocyaner på stress og endotel markører ved lett forhøyet blodtrykk. Skjalg Hassellund, Ullevål
16.20 – 16.40 Prevalens og utvikling av blodtrykk ved hiv infeksjon (MAHO II). Ingjerd Manner, Ullevål
16.40 – 17.00 Blodtrykk og blodtrykksintervensjon ved akutt hjerneslag. Else C. Sandset, Ullevål

17.20 Avslutning av symposium

Arrangør

Norsk Hypertensjonsforening, Seksjon for indremedisinsk forskning, Oslo Universitetssykehus Ullevål, European Society of Hypertension og Hjertemedisinsk avdeling
Publisert 8. des. 2011 14:58 - Sist endret 16. jan. 2017 11:29