Prøveforelesninger

Tidligere

Tid og sted: 28. juni 2017 10:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Oslo

M.Sc. Marianne Bakke Johnsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kunnskapstranslasjon - fra befolkningsstudier til klinisk praksis.

Tid og sted: 28. juni 2017 10:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Cand.med. Yngvild Nuvin Blaker ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Allogeneic stem cell transplantation in B-cell malignancies.

Tid og sted: 26. juni 2017 10:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

M.sc. Karianne Giller Fleten ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Targeting VEGF in cancer. Antiangiogenic treatment, immunotherapy, or both? What does the preclinical and clinical data tell us?

Tid og sted: 22. juni 2017 10:15, Auditoriet i Forskningsbygget, Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

M.sc. Nadja Sandra Katheder ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Drosophila as a model for stem cell Research.

Tid og sted: 22. juni 2017 10:15, Grønt auditorium (1), Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

M.Sc. Ane Elida Fonneløp ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Determining the time since deposition of biological stains - possibilities and limitations.

Tid og sted: 20. juni 2017 10:15, Store auditorium i Tårnbygget (Bygg 4), Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21

Cand.san. Helen Bull ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Cognitive Impairments in Schizophrenia - Functional consequences and treatment approaches.

Tid og sted: 20. juni 2017 10:15, Auditoriet, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus, Forskningsveien 7

Cand.psychol. Kjetil Nordbø Jørgensen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Clinical benefit of modern brain imaging for evaluation and treatment of patients with severe mental disorders - present evidence and future perspectives.

Tid og sted: 20. juni 2017 10:15, Ullevål sykehus 11 kreftsenteret: Aud. 1.et, Kirkeveien 166

Cand.med. Trygve Husebye ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Cardiogenic shock following acute myocardial infarction. Incidence, monitoring, treatment and prognosis.

Tid og sted: 19. juni 2017 10:15, : Rødt Auditorium, Laboratoriebygget (Bygg >25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166

MD. Markus Wiedmann ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Advantages and limitations of using large databases for research of neurosurgical diseases

Tid og sted: 16. juni 2017 10:30, Rødt Auditorium, Laboratoriebygningen(bygg 25), Ullevål sykehus

MD Ben Heskestad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Management of persistent post-concussion symptoms: trends and challenges.

Tid og sted: 16. juni 2017 10:15, Auditorium NN05, Nye nord, Akershus universitetssykehus

M.Sc. Laura Anne Wortinger Bakke ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «The effect of sleep, activity and pain on cognition and functional imaging».

Tid og sted: 16. juni 2017 10:15, Ullevål sykehus 36: Auditoriet øyeavdelingen, Kirkeveien 166

Cand.med. Tor Kjetil Nerhus ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kirurgiske behandlingsalternativ ved kneartrose, med vekt på utredning og valg av behandlingsmetode

Tid og sted: 16. juni 2017 09:15, Rødt Auditorium, Laboratoriebygningen(bygg 25), Ullevål sykehus

MD Ben Heskestad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: Dagkirurgi for degenerative spinale lidelser?

Tid og sted: 15. juni 2017 10:15, Auditoriet ved kreftsenteret på Ullevål, Bygg 11, Kirkeveien 166

M.Sc. Amin Amro ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Betydningen av pasientmedvirkning i behandling av kronisk sykdom med vekt på livskvalitet og betydning for prognose.

Tid og sted: 15. juni 2017 10:15, Kirurgisk auditorium på Aker Sykehus

Cand.med. Gard Filip Gjerdalen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of physical activity in primary- and secondary prevention.

Tid og sted: 15. juni 2017 10:15, Lille auditorium, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 10

Cand.med. Gry Findal ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Infections in pregnancy, which are the global threats?

Tid og sted: 14. juni 2017 10:15, Lille auditorium A1.1004, Domus Odontologica (preklinisk III), Sognsvannsveien 9

M.Sc. Getachew Tesfaye Beyene ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How naturally transformable bacteria maintain their speciation.

Tid og sted: 13. juni 2017 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen)

Cand.med. Vibeke Gagnum ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Behandlingsmål og behandlingsmuligheter for juvenil diabetes; i dag og i morgen.

Tid og sted: 13. juni 2017 10:15, Grønt auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Marianne Yardley ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Avoiding Heart Transplantation by Exercise? Concepts and mechanisms of training adaptation in Heart Failure.

Tid og sted: 12. juni 2017 10:15, Store auditorium på Ahus (frontbygget), Sykehusveien 25, Lørenskog

Cand.med. Cathrine Nørstad Engen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: New treatments in the aging and osteoarthritic joint.

Tid og sted: 9. juni 2017 10:15, Seminarrom A3.3067, Rikshospitalet A, Sognsvannsveien 20

MD Linda Reme Sagedal ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Maternal obesity in a global perspective.

Tid og sted: 9. juni 2017 10:15, Auditoriet NN5 i 5. etg, Nye Nord, Akershus universitetssykehus

Cand.med. Peder Langeland Myhre ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Risiko versus nytte ved bruk av biomarkører under behandling av kritisk syke intensivpasienter».

Tid og sted: 9. juni 2017 10:00, Store auditorium, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 10

M.Sc. Anna Ulrika Lång ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Asymmetric cell division: mechanisms involved in development and cancer.

Tid og sted: 7. juni 2017 10:30, Auditoriet i Kreftsenteret (1. etg.), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Fysioterapeut Jill Brook Hervik ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Smertefysiologi og akupunktureffekt.

Tid og sted: 7. juni 2017 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Domus academica

Cand.med. Geir Reinvik Ulimoen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Cardiac CT beyond the coronary arteries - What can we expect?»