Prøveforelesning: Lars Erik Solberg

Siv.ing. Lars Erik Solberg ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Bildedannende og funksjonell medisin i dag og i morgen. Gjennomgang av dagens og fremtidens digitale teknologier.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 26. sep. 2016 09:11 - Sist endret 26. sep. 2016 09:11