Prøveforelesning: Helen Bull

Cand.san. Helen Bull ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Cognitive Impairments in Schizophrenia - Functional consequences and treatment approaches.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 6. juni 2017 10:27 - Sist endret 6. juni 2017 10:27