Prøveforelesning: Kjetil Nordbø Jørgensen

Cand.psychol. Kjetil Nordbø Jørgensen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Clinical benefit of modern brain imaging for evaluation and treatment of patients with severe mental disorders - present evidence and future perspectives.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 6. juni 2017 10:24 - Sist endret 27. okt. 2017 12:45