Prøveforelesning: Arnhild Lauveng

Cand.psychol. Arnhild Lauveng ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Forståelsesmodeller for psykisk lidelse».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 7. aug. 2017 15:37 - Sist endret 7. aug. 2017 15:37