2018

Tidligere

Tid og sted: 29. juni 2018 10:15, Grønt auditorium (1), Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Siv.ing. Eirik Natås Hanssen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: DNA quantification: compare and contrast different methodologies, highlighting their advantages and disadvantages when continuing to profile crime scene DNA.

Tid og sted: 28. juni 2018 10:15, Blått auditorium (3), Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

Cand.med. Torkil Benterud ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Global trends in birth asphyxia.

Tid og sted: 25. juni 2018 10:15, Blått auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Christopher Larsson ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Artificial intelligence - the pro et contra for future neuroradiology

Tid og sted: 22. juni 2018 10:15, Nye Auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsveien 9

Cand.med. Pål Oliver Borgen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Glukokortikoider ved ortopedisk kirurgi: Nytte versus risiko.

Tid og sted: 22. juni 2018 10:15, Grønt auditorium (1), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Espen Bøe ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Pacemaker therapy and heart failure with preserved ejection fraction

Tid og sted: 21. juni 2018 11:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (Bygg 25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166

Cand.med. Niels Gunnar Juel ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Evidensen for behandling av de vanligste skulderlidelsene i den generelle befolkning.

Tid og sted: 21. juni 2018 10:15, Store auditorium i Tårnbygget (Bygg 4), Gaustad sykehus

MSc Kristin Klemmetsby Solli ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Controversies in opioid agonists versus opioid antagonists treatment of opioid dependence. A historical, international and systems (e.g. criminal justice setting) perspective.

Tid og sted: 21. juni 2018 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (Bygg 25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166

Cand.med. Niels Gunnar Juel ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: Frozen shoulder.

Tid og sted: 21. juni 2018 10:15, Grønt auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Kristin Kornelia Utne ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Prevention and treatment of the post-thrombotic syndrome: current status and future perspectives

Tid og sted: 20. juni 2018 10:15, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt, Harald Schjelderups hus, Forskningsveien 3A

M.Phil. Ingeborg Skjærvø ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Theories of the drug-crime nexus and how treatment may intervene.

Tid og sted: 20. juni 2018 10:15, Store auditorium, Frontbygg, Akerhsus universitetssykehus

Aida Kapic Lunder ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Screening for colorectal cancer in Norway».

Tid og sted: 18. juni 2018 10:00, Blått auditorium (3), Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

MSc Marte Fauskanger ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: T-cell tolerance - limitations and opportunities in cancer immunotherapy.

Tid og sted: 15. juni 2018 10:15, Rikshospitalet B: Grønt Aud 1, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Kristin Astrid Øystese ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hypopituitarism - diagnosis and management, present status and future possibilities

Tid og sted: 15. juni 2018 10:15, Nye auditorium 13, Domus Medica

MSc Louise Fremgaard Risnes ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The function of CD4+ T cells in anti-tumor immunity.

Tid og sted: 15. juni 2018 10:15, Auditoriet, U2, bygg 2, Radiumhospitalet

MD Witold Szczesny ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of ovarian cancer biomarkers in screening, diagnostics, prediction, prognostication, and surveillance.

Tid og sted: 14. juni 2018 10:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygningen (bygg 25), Ullevål sykehus

Cand.med. Karoline Skogen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Neuroimaging in gliomas - value of different techniques in tumor grading and evaluation of treatment.

Tid og sted: 14. juni 2018 10:15, Seminarrom 2, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Arild Hetland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Cardiac diastolic dysfunction and heart failure with preserved ejection fraction: Etiology, diagnosis and treatment

Tid og sted: 12. juni 2018 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen)

Cand.med. Anne Sofie F. Larsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Årsak til og behandlingsresultat: claudicatio intermittens hos pasienter med overvekt, metabolsk syndrom eller diabetes mellitus.

Tid og sted: 11. juni 2018 10:15, Ullevål sykehus 25 laboratoriebygn.: Grønt auditorium, Kirkeveien 166

Cand.med. Karin Persson ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Betydning av kognitiv anatomi med relevans for MR undersøkning under utredning av pasienter med demens.

Tid og sted: 8. juni 2018 10:15, Store auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Kristine Kloster-Jensen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Cell transplantation to treat liver diseases

Tid og sted: 8. juni 2018 10:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Cand.med. Linn Merete Åsli ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Strålebehandling ved mage-tarmkreft: nå og i framtiden

Tid og sted: 7. juni 2018 10:15, Auditoriet på øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Rebecca C. Frøen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Using induced pluripotent stem cells to treat retinal disorders - overview of recent clinical trials and their promises and challenges

Tid og sted: 6. juni 2018 10:15, Grønt Auditorium, Ullevål sykehus Bygg 25, Kirkeveien 166

Cand.med. Bjørn Erik Neerland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Delirium and dementia - interrelations and consequences for treatment.

Tid og sted: 6. juni 2018 10:15, Blått auditorium (3), Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

Cand.med. Ane Moe Holme ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Har maternell prekonsepsjonel helse betydning for barnets postnatale helseutvikling?.

Tid og sted: 31. mai 2018 10:15, Seminarrom A3.3067, Rikshospitalet A, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Hans Jørgen Stensvold ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Medisinske langtidskonsekvenser av ekstrem prematur fødsel.