2018

Kommende

Tid og sted: 18. jan. 2018 10:15, Blått auditorium (3), Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

M.Sc. Shiva Dahal-Koirala ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Power of single cell omics technologies for immunology.

Tid og sted: 19. jan. 2018 10:15, Auditoriet 1.etg., Kreftsenteret, Ullevål sykehus Bygg 11., Kirkeveien 166

Cand.med. Nanna von der Lippe ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Interventions to improve physical functioning and mental health in dialysis. Include an eHealth perspective.

Tid og sted: 19. jan. 2018 10:15, Ullevål sykehus Bygg 36: Auditoriet øyeavdelingen, Kirkeveien 166, Oslo

MD. Torgeir Hellstrøm ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: On the clinical usefulness of neuroimaging after mild TBI.

Tid og sted: 19. jan. 2018 10:15, Store auditorium, Gaustad sykehus, Tårnbygget, bygning 4, 2.etasje, Sognsvannsveien 21

MD. Daniel Dahlberg ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Practice and evidence in neurosurgical treatment of CNS related infections.

Tid og sted: 22. jan. 2018 10:15, Kirurgisk auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Aker

Cand.med. Anne Helene Krog ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Conservative management of atherosclerotic peripheral arterial occlusive disease

Tid og sted: 24. jan. 2018 10:15, Store auditorium, Ullevål sykehus

Cand.med. Guri Bårdstu Majak ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fødselsmetode ved ekstrem preterm fødsel - konsekvenser for mor og barn.

Tid og sted: 24. jan. 2018 10:15, Ullevål sykehus 36: Auditoriet øyeavdelingen, Kirkeveien 166

Cand.med. Ragnhild Marie Undseth ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of conventional and novel imaging techniques in patient with functional gastrointestinal disorders.

Tid og sted: 25. jan. 2018 11:00, Auditorium, Nye nord, Akershus universitetssykehus

Cand.med. Are Stuwitz Berg ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Impact of childhood pneumonia in a global and historical perspective.

Tidligere

Tid og sted: 17. jan. 2018 10:15, Øvre og nedre auditorium Diakonhjemmet Høgskole

Cand.med. Alexander Mathiessen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How to define and predict radiographic progression in hand osteoarthritis?