Akutt radiologi

Forskergruppen har som mål å evaluere og utvikle bildediagnostiske metoder og protokoller hos pasienter som legges inn med uklar diagnose. Det fokuseres spesielt på undersøkelser av traumepasienter og av pasienter med akutt innsettende symptomer.

Om gruppen

Oslo universitetssykehus er Norges største traume – og akuttsykehus med ca. 45.000 innleggelser i akuttmottakene Aker og Ullevål. Radiologi står sentralt ved utredning av denne pasientgruppen, og mange av våre radiologer bidrar til godt forskningsarbeid på det kliniske feltet. Det mangler likevel en organisering av all forskningsaktivitet rundt traumepasienter og pasienter med andre akutte medisinske eller kirurgiske problemstillinger, hvor det radiologiske arbeidet står i fokus.

Viktige målsetninger av forskergruppen er derfor

  1. Å legge forholdene til rette for radiologiske fagfolk som ønsker å forske innen akuttradiologiske problemstillinger.
  2. Å utarbeide strategier for rekruttering av ph.d.-kandidater i samarbeid med avdelingsledelsen for tilrettelegging av rammebetingelsen og støttefunksjoner.
  3. Å etablere et godt samarbeid med kliniske forskergrupper og med nasjonale og internasjonale miljøer.
  4. Ekstern finansiering av prosjekter knyttet til doktorgradskandidater.
Publisert 30. apr. 2012 17:12 - Sist endret 28. mai 2013 08:58