Arbeidsrelaterte lungesykdommer

Forskergruppen studerer effekter på luftveiene ved eksponering for bioaerosoler, organisk og uorganisk støv i ulike industrier.

Om gruppen

Vi har prosjekter i blant annet sement-, bioprotein-, papir-, aluminium- og smelteverksindustrien, men også studier av frisører, tunnelarbeidere og militære.

I slike prosjekter besøker vi bedriften og gjør eksponeringsmålinger. Ansatte fyller ut spørreskjema med fokus på luftveier og eksponering, lungefunksjonen blir målt og noen ganger samler vi sputum (oppspytt)prøver og blodprøver.

Ut i fra dette kan vi undersøke subjektive (symptomer) og objektive (lungefunksjon og inflammasjon) helseeffekter hos arbeidere, og samholde dette med resultatene av eksponeringsmålingene.

Vi gjør også in vitro og ex vivo studier hvor partikler fra forskjellig industriproduksjon, blir benyttet for å se på den immunologiske aktiviteten under strengt kontrollerte forhold.

Gruppens langsiktige mål

Gruppen tar sikte på å holde et høyt internasjonalt forskningsnivå innen yrkesrelaterte lungesykdommer, og være ledende innen fagfeltet i Norge og Norden. Vi vil også utvikle gruppens internasjonale forskingsnettverk, samt styrke den eksperimentelle forskningen og implementere moderne metoder innen molekylærbiologi.

Samarbeid

  • Helle L. Johnsen og Bente Ulvestad , Statens Arbeidsmiljøinstitutt
  • Arbeidsmedisinsk avdeling, Telemark Sentralsykehus
  • Vidar Søyseth, AHUS
  • Avd for Arbeid- og Miljømedisin, OUS, Ullevål
  • Neil Alexis, University of North Carolina, USA
  • Paul Henneberger, The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), Morgantown, USA

 

Publisert 3. juli 2014 10:47 - Sist endret 21. mars 2017 10:06

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere