Atherosklerose og relaterte metabolske sykdommer

Aterosklerose er hovedårsaken til hjerte- og karsykdom, som er den viktigste årsaken til død i verden.

Utviklingen av aterosklerose står i sterkt sammenheng med metabolske forstyrrelser som fedme og type 2 diabetes, og disse tilstandene har mange fellestrekk. Ved hjelp av translasjonsforskning, som knytter grunnforskning sammen med klinisk forskning, ønsker vi å skape grunnlag for utvikling av nye behandlingsmetoder og prognostiske markører for disse tilstandene.

Forskergruppens arbeid

I vårt arbeid har vi særlig fokus på samspillet mellom betennelsesreaksjoner og lipider, som spiller en viktig rolle i utviklingen av metabolsk sykdom. Gjennom å studere disse mekanismene håper vi å avsløre nye terapeutiske mål og biomarkører.

Gruppen bruker ulike tilnærminger i forskningen som spenner fra analyser av blod- og vevsprøver fra pasienter, til studier i genmodifiserte mus ved hjelp av avansert celle- og molekylærbiologi. Vi arbeider tverrfaglig innen molekylærbiologi, biokjemi og kardiovaskulær, cerebrovaskulær og endokrinologisk medisin. En stor styrke ved gruppen er at den omfatter medlemmer med ulik bakgrunn, inkludert leger, ernæringsfysiologer, biokjemikere og ingeniører, og dermed har bred tverrfaglighet.

Gruppen tilhører Institutt for indremedisinsk forskning.

Prosjekter

  • NAMPT/visfatin i aterosklerose og metabolske sykdommer
  • Cytokiner og kjemokiner i ischemisk hjertesykdom og slag
  • Blodplate-mediert inflammasjon
  • Inflammatoriske og metabolske effekter av LIGHT
  • DNA-reparasjonsenzymer i aterosklerose og metabolske sykdommer

 

Publisert 12. mai 2014 09:59 - Sist endret 29. mai 2018 13:14

Kontakt

Gruppeleder

 

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere