English version of this page

Cellulær og molekylær immunologi

B-celler og T-celler under normale forhold og under sykdom.

B- og T-celler er viktige for beskyttelse mot infeksjoner, men kan også forårsake autoimmun sykdom og kreft. Bogen og medarbeidere har oppdaget en ny form for samarbeid mellom B- og T-celler hvor T-cellen gjenkjenner B-cellens reseptor for antigen.

Denne formen for samarbeid kalles idiotype-drevet T-B-samarbeid og kan forårsake utvikling av autoimmun sykdom og lymfekreft. I tillegg utforsker Bogen og medarbeidere hvordan T-celler kan oppdage og forkaste kreftceller. Endelig har Bogen-gruppen et fokus på utvikling av nye vaksiner mot infeksjoner og kreft.

Se vår engelske nettside for en mer detaljert beskrivelse av vår forskning.

Publisert 4. mai 2011 15:07 - Sist endret 26. juni 2017 15:57

Kontakt

Gruppeleder

Bjarne Bogen

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere