English version of this page

Eksperimentell leverforskning

Hovedmålet til den eksperimetelle gruppen er å forstå både de utløsende og regulerende faktorene for utvikling av cholangitt - betennelse i gallegangene.

Om forskningen

For å studere disse utløsende og regulerende faktorene benyttes ulike musemodeller for cholangitt. Vi supplerer dette med forskjellige forsøk der vi bruker relevante celle-linjer i laboratoriet. Hovedfokus er på immunologiske modeller og mekanismer.

Publisert 4. feb. 2014 15:24 - Sist endret 22. juni 2018 12:40

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere