Eksperimentell transplantasjon for kreft

Forskningsgruppen undersøker levertranplantasjon som terapi for bestemte kreftarter, med mål om å tilby bedre pasienttilpasset behandling.

I ulike studier undersøker vi nytten av levertransplantasjon (Ltx) hos pasienter med inoperable levermetastaser fra kolorektal kreft, enkelte former for cholangiocarcinom og enkelte pasienter med levermetastaser fra uvealt malignt melanom.

SECA I-studien

Den første studien med levertransplantasjon hos pasienter med inoperable levermetastaser fra kolorektal kreft.  Resultatene viser en dramatisk forbedring i overlevelsen sammenlignet med behandlingsalternativet som ville være kjemoterapi.
Varighet: 2004 - 2011
Studieansvarlig: Aksel Foss

SECA II-studien

I denne studien vil vi undersøke om levertransplantasjon gir en høyere 5-års overlevelse sammenlignet med leverreseksjon hos pasienter som har fire eller flere operable levermetastaser. Vi vil også undersøke om vi kan identifisere pasienter med inoperable levermetastaser som oppnår en 5-års overlevelse etter levertransplantasjon på 70-90 %.
Varighet: 2014 - 2018
Studieansvarlig: Svein Dueland

MECA studien

Okulær melanom (OM) sprer seg til leveren i 90% av tilfellene. Leverreseksjon (fjerne deler av leveren) er livsforlengende og total overlevelse varierer 20-42% etter fem år. Det er kun publisert en rapport om levertransplantasjon (LT) hos en pasient med OM levermetastaser (LM). Denne pasienten hadde store mengder metastaser og døde åtte måneder etter lever transplantasjon.
I Norge har det vært et overskudd av donor lever og en institusjonell intensjon å utforske levertransplantasjon som behandling for metastaser. Planen er å inkludere 10 pasienter i en prospektiv pilot for ikke-resektabel OM LM (MECA-studien). Målet er å vurdere sikkerhet og potensialet for langsiktig overlevelse.
Studieansvarlig: Aksel Foss

Rapid studien

Levertransplantasjon hos pasienter med spredning til lever fra tykk- eller endetarmskreft.
Studieansvarlig: Pål-Dag Line

Utvalgte publikasjoner

  • Liver transplantation for nonresectable liver metastases from colorectal cancer. Annals of Surgery 2013 May;257(5):800-6.
  • Quality of life following liver transplantation in patients with liver metastases from colorectal carcinoma. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 2012 Dec;26(4):713-9

Samarbeid

  • Institutt for kreftforskning, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus
  • Herlev Universitets sykehus, Danmark
Publisert 23. okt. 2013 10:55 - Sist endret 2. feb. 2018 15:33

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere