Funksjonell immungenetikk

Vi er opptatt av mekanismene for hvordan autoimmune sykdommer utvikles hos mennesket. Spesielt er vi opptatt av hvordan miljøfaktorer samvirker med gener for sykdomsutvikling.

Kroniske inflammatoriske sykdommer som type 1 diabetes, leddgikt og cøliaki er vanlige, og de forårsaker mye lidelse og økonomiske kostnader for samfunnet. Slike sykdommer viser opphopning i familier, noe som tyder på at arvelige faktorer er av betydning for sykdomsutviklingen. Mange av genene som disponerer for slike sykdommer koder for molekyler med immunologisk funkjon. Vi vet også at miljøfaktorer er involvert. Sykdommene utvikles derfor i et samspill mellom mellom miljøfaktorer og gener i immunsystemet.

I vår forskning studerer vi immunologiske prosesser som er sentrale i sykdomsutviklingen og som involverer slike gener. Vi er særlig opptatt av cøliaki som skyldes en uhensiktsmessig immunogisk reaksjon mot glutenproteiner i korn. Forskningen foregår i Senter for immunregulering (CIR) som er et Senter for fremragende forskning opprettet av Norges forskningsråd, og i K.G.Jebsen-senter for cøliakiforskning opprettet av Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen.

Vår engelske nettside ved CIR har mer detaljert beskrivelse av vår forskning

Publisert 10. mai 2011 09:58 - Sist endret 11. jan. 2018 13:24