English version of this page

Genetikk og epigenetikk ved sykdom

Vårt mål er å avdekke genetiske og epigenetiske årsaker til sykdommer, med et spesielt fokus på autoimmune sykdommer som Addisons sykdom og nevrologiske sykdommer som epilepsi og bevegelsesforstyrrelser.

Om gruppen

Moderne medisinsk genetisk forskning krever samarbeid mellom stadig mer spesialiserte fagretninger. Dette gjenspeiler seg i den varierte faglige bakgrunnen til medlemmene i gruppa vår, som inkluderer medisin, biologi, bioteknologi og matematikk. Vi er for tiden fire post-doktorer, tre stipendiater og tre ingeniører, i tillegg til en rekke assosierte medlemmer.

I søken etter genetiske og epigenetiske årsaker til sykdom benytter vi et bredt spekter av metoder, hvorav mange baserer seg på ny DNA-sekvenseringsteknologi, også kalt dypsekvensering. Dette utføes av vår nære samarbeidspartner, the Norwegian Sequencing Centre. Vi ser blant annet på DNA-metylering hos tvillinger, og gjør koblingsanalyse av familier og eksomsekvensering av pasientgrupper med antatt monogen årsak.

Prosjekter (på engelsk):

Publisert 11. jan. 2013 12:46 - Sist endret 19. okt. 2017 09:58

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere