Hode-, hals-, hudkreft

Gruppen jobber med plateepitelkarsinom i hode og nakkeregionen. Forskningen har fokus på risikofaktorer, behandlingsformer og livskvalitet, med mål om å tilpasse bedre og individualiserte behandlinger.

Plateepitelkarsinom i hode og nakkeregionen blir stadig mer hyppig sykdom og er nå den fjerde mest vanlige kreftsykdommen i verden.

Til sammen rundt 500 tilfeller av kreft i denne regionen blir årlig registrert i Norge. Overdreven bruk av tobakk og alkohol er blant de forårsakende faktorer for dette.

Karakteristisk for plateepitelkarsinom i hode og nakkeregionen er at fjernmetastaser er sjelden sett på diagnosetidspunktet. Tilstanden behandles ved hjelp av strålebehandling og kirurgi.

Dessverre er behandling av kreft i hode- og nakkeregionen som regel ledsaget av akutt samt langsiktige bivirkninger. Dette gjelder både for kirurgi og strålebehandling. Mye innsats er derfor lagt i forskning med mål om å bedre terapeutisk ratio for behandlingsmetodene.

Siden 1994 har Det norske radiumhospital (DNR) samarbeidet med den danske Head and Neck Cancer Study Group gjennom DAHANCA protokoller. Dette samarbeidet har gitt gode resultater som har blitt tatt i bruk i behandlingsrutiner i både Danmark og Norge.
 

Samarbeid

 • European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC)
 • Den danske hode- og halskreft gruppen (DAHANACA), Aarhus universitetssykehus, Danmark
 • The Australia and New Zealand Melanoma Trials Group (ANZMTG), Australia
 • Sykehuset i Liverpool, Storbritannia
 • The University of California, San Francisco (UCSF), USA

Prosjekter

 • POLK, Oesophagus, QoL, deskriptiv
  Prosjektleder: Kristin Bjordal / Cecilie Delphin Amdal
 • RIOT (Re-Irradiation or Other Treatment of patients with Head and Neck cancer unsuited for radical RT; Evaluation with Patient Reported Outcome), H&N, ikke standard behandling, QoL, stråleterapimodifisering
  Prosjektleder: Kristin Bjordal / Cecilie Delphin Amdal

 • An international phase IV field study for the reliability and validity of the EORTC Head and Neck Cancer Module H&N43, uttesting H&N modul
  Prosjektleder: Kristin Bjordal / Cecilie Delphin Amdal

 • Cluster – H&N. Symptomkartleggingstudie, H&N-pasienter under stråleterapi
  Prosjektleder: Kristin Bjordal

 • Fysioterapi og trening. H&N, intervensjonsstudie, pilot gjennomført.
  Prosjektleder: Cecilie Delphin Amdal

 • Ernæring H&N. Retrospektiv.
  Prosjektleder: Cecilie Delphin Amdal

 • Sentox studie H&N. Tverrsnitt, beskrivende .
  Prosjektleder: Cecilie Delphin Amdal

 • DAHANCA 19. H&N, RCT, +/- Zalutumumab.
  Prosjektleder: Jan F Evensen

 • MK-3475 Protocol 048.
  Residiverende./metastaserende HNSCC, 1. linje
  1) monoterapi med Pembrolizumab
  2) pembrolizumab + cisplatin/5FU
  3) standard behandling med cetuximab + cisplatin/5FU (EXTREME regimet).
  Prosjektleder: Jan F Evensen

 • MK-3475 Protocol 055. Metastatisk HNSCC, immunterapi med PD1 hemmer. Fase II studie. 
  Prosjektleder: Åse Bratland

 • STEVIE. BCC, fase II.
  Prosjektleder: Åse Bratland

 • CLDE225A2402. Global non-interventional study to understand management of difficult to treat patients with locally advanced basal cell carcinoma (LaBCC). lok.avans BCC, deskriptiv.
  Prosjektleder: Åse Bratland

 • EMR100036-002. Fase I, utprøving av strålesensibilisatoren MSC2490484A i avanserte tumores i hode-halsområdet
  Prosjektleder: Åse Bratland

 • Rebestråling med immunoterapi som strålesensibilisator. Fase I studie.
  Prosjektleder: Åse Bratland

 • Strålebehandling vs PDT av basalcellekarsinom.
  Prosjektleder: Åse Bratland

 • RIDPAINT: ReIrradiation with FDG-PET guided Dose-PAINTing for recurrent and second primary head and neck cancer.
  Prosjektleder: Einar Dale

 • Prognostic value of PET-CT before radiotherapy of head & neck cancer. Retrospektiv studie av 450 PET fra 2007-2013.
  Prosjektleder: Einar Dale

 • Hvor stor andel pasienter med plateepitelcarcinom i lymfeknuter på hals får påvist primærtumor med FDG-PET-CT planlegging før stråleterapi.
  Prosjektleder: Einar Dale

 • PET SUV/dosepainting.
  Prosjektleder: Einar Dale

 • Bidra til europeisk biobank vedr anaplastiske thyroideacancer.
  Prosjektleder: Thuy-Tien Maria Huynh

 • Prosjekt vedr. anaplastiske thyroideacancer.
  Prosjektleder: Anne-Birgitte Jacoben

Publisert 13. mai 2014 11:52 - Sist endret 9. okt. 2017 12:48

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Kristin Bjordal
 • Jan Folkvard Evensen
 • Cecilie Delphin Amdal
 • Thuy-Tien Maria Huynh
 • Bente Brokstad Herlofson
 • Anne-Birgitte Jacobsen
 • Guro Lindviksmoen Astrup
 • N Cecilie Lange
 • Einar Dale
 • Jon M Moan
 • Anne-Birgitte Jacobsen
Detaljert oversikt over deltakere