Hud

Gruppen omfatter diverse forskningstema knyttet til hud hvor kreft, inflammasjon, fysiologi og livskvalitet er hovedtema.

Forskningsgruppen representerer et utvalg av forskningsaktive i Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer (RHI) ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

Gruppens prosjekter er delt inn i fire tema

  • Hudkreft. Kreft hos transplanterte, metastaser ved spinocellulært carcinom, mikrometastaser ved malignt melanom, D-vitaminnivå hos transplanterte og kutant T-cellelymfom.
  • Inflammasjon i hud
  • Kutan fysiologi /epidermis
  • Livskvalitet/samhandling

 

Publisert 30. apr. 2014 09:57 - Sist endret 24. mai 2018 08:54

Kontakt

Gruppeleder