Inflammasjon og hjertesvikt

Hovedfokus for gruppen er studier av prosesser relatert til inflammasjon ved hjerteinfarkt og ved hjertesvikt.

Hjertesvikt er et alvorlig klinisk syndrom med stadig økende forekomst. Til tross for nye terapiformer de siste tiårene er dødeligheten ved hjertesvikt svært høy, noe som kan tyde på at viktige patogene mekanismer ikke angripes ved dagens behandlingsformer.

Effektiv behandling har ført til en stor reduksjon i mortalitet i forbindelse med hjerteinfarkt, men en betydelig andel av pasientene utvikler over tid hjertesvikt. Intervensjon rettet mot iskemi-reperfusjonsskade kan begrense infarktets størrelse og dermed hjertesviktutviklingen.

Vår hovedhypotese er at inflammatoriske prosesser er sentrale ved hjerteinfarkt og i utviklingen av hjertesvikt. Ved å karakterisere disse håper vi å komme frem til nye behandlingsprinsipper for denne store pasientgruppen.

Gruppen har som målsetting å drive translasjonsforskning ved å kombinere avanserte undersøkelser av kliniske materialer med mekanistiske studier i eksperimentelle dyremodeller for hjertesvikt og i in vitro-systemer.

Gruppen tilhører Institutt for indremedisinsk forskning.

Prosjekter

 • NLRP3 inflammasome in myocardial ischemia and development of heart failure.
 • DNA as an activator of innate immunity in cardiovascular disease.
 • Oxidative DNA damage repair and stem/progenitor cell proliferation in the pathogenesis of heart failure.
 • Pathogenic role of adipose tissue and fatty acids in heart failure.
Publisert 12. mai 2014 10:10 - Sist endret 10. okt. 2017 11:10

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Arne Yndestad
 • Trine Ranheim
 • Mieke Louwe
 • Yangchen Holmen
 • Maria Belland Olsen
 • Azita Rashidi
 • Jonas Øgaard
 • Margrethe F. Holt
 • Alexandra Vanessa Finsen
 • Knut Husø Lauritzen
 • Øystein Sandager
 • Linn. E Fosshaug
 • Ståle Haugset Nymo
 • Negar Shahini
 • Marina Sokolova
 • Kuan Yang
Detaljert oversikt over deltakere