Inflammasjonsmarkører for hjertekar- og metabolske sykdommer

Vår forskning fokuserer på måling og bruk av betennelsesmarkører i ulike sykdomspopulasjoner preget av lav grad av systemisk inflammasjon.

Våre fokusområder er kardiovaskulær sykdom og risiko, nevropsykiatriske lidelser, og metabolske endokrine sykdommer (hypofysesykdom).

Mange sykdomstilstander som er assosiert med lav grad av kronisk inflammasjon. Inflammasjonen kan føre til detekterbare endringer i inflammatoriske proteiner som kan måles i biologisk væske slik som serum og plasma, noe som gjør dem verdifulle biomarkører.

Måling av disse biomarkører kan derfor være nyttig for å oppdage sykdommer i tidlig fase og/eller tilby informasjon om mekanismer for sykdom. Disse kan også representere behandlingsmål eller være nyttig i vurderingen av behandlingstiltak og forutsi utfall.

Våre mål er å

 • Identifisere gode kardiovaskulære risikomarkører som tidlig kan identifisere pasienter med dårlig prognose eller fange opp subpopulasjoner som har spesielt god effekt av behandling.
 • Øke forståelsen for forskjellige fett-depoters og skjelettets bidrag til insulin resistens ved hypofyseforstyrrelser og etter svangerskap.

Gruppen tilhører Institutt for indremedisinsk forskning.

Prosjekter

 • Sirkulerende risikomarkører i forskjellige kardiovaskulære kohortstudier (PRAKSIS, CORONA, PLATO)
 • Sirkulerende risikomarkører ved KOLS
 • Wnt systemets betydning ved hjertesvikt og aterosklerose med fokus på løselige Wnt antagonister
 • Betydningen av inflammasjon ved insulin-resistens hos pasienter med hypofyseforstyrrelser (akromegali, Cushing syndrom)
 • EMT sin betydning for behandlingsrespons ved akromegali
 • Inflammasjon og psykiatri, samarbeid med TOP/Ullevål.
 • Inflammasjon ved CMV infeksjon etter nyre transplantasjon
 • Metabolsk og kardiovaskulær risiko etter normalt svangerskap (STORK)
Publisert 12. mai 2014 10:18 - Sist endret 10. okt. 2017 11:11

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Thor Ueland
 • Annika E. Michelsen
 • Aurelija Abraityte
 • Tove Lekva
 • Fizza Kanwal Arain
Detaljert oversikt over deltakere