INTERPRET

Forskningsgruppen INTERPRET (Integrated and Regulatory Paediatric Research Team) skal initiere og gjennomføre klinisk forskning og translasjonsforskning innen pediatri.

Forskningen fokuserer særlig på, men er ikke begrenset til problemstillinger som krever en integrert metodologisk tilnærming på tvers av etablerte fagområder som

 • Rejeksjon etter hjertetransplantasjon (kardiologi, immunologi, sirkulasjonsfysiologi)
 • Seneffekter etter kreftbehandling (onkologi, psykologi, nevroradiologi, immunologi)
 • Behandling og sykdomsmekanismer ved kronisk utmattelsessyndrom (nevrologi, psykiatri, immunologi, mikrobiologi, sirkulasjonsfysiologi, genetikk).

En systembiologisk utforskning av regulatoriske mekanismer, som autonome og endokrine kontrollsystemer, er også et viktig stikkord for virksomheten. INTERPRET har i tillegg som målsetting å utvikle en god, felles infrastruktur for forskning som

 • Administrative og kontorfaglige funksjoner
 • Internettpresentasjon og tilsvarende formidlingskanaler
 • Sosiale møtepunkter (inklusive faglige seminarer)
 • Metodologiske støttefunksjoner (inklusive statistikkhjelp)

Pågående studier

 • NorCAPITAL: The Norwegian Study of Chronic Fatigue Syndrome in Adolescents: Pathophysiology and Intervention Trial
 • TAK: "Trøtt av kreft"
 • ALLBARN: Oppfølgingsstudie av langtidsoverlevere etter ALL
 • HUK: Helsetjenester hos unge kreftoverlevere
 • K-UNG: Kommunikasjon med unge kreftpasienter
 • Autonomic cardiovascular control after heart transplantation
 • NPCSP: The Norwegian Pediatric Cancer Sequencing Project
 • Hjernesvulst hos barn og ungdom- nasjonale regionale forskjeller i behandlingsresultater?

Samarbeidspartnere

Forskningsgruppen har flere samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonalt

 • Mikrobiologisk avdeling, OUS
 • Nasjonalt Kompetansesenter for Langtidsstudier etter Kreft, OUS
 • Hjertemedisinsk avdeling, OUS
 • Endokrinologisk laboratorium, OUS
 • Geriatrisk avdeling, OUS
 • Avdeling for sykepleieforskning, HiO
 • Psykologisk institutt, UiO
 • Institutt for medisinske atferdsfag, UiO
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • CIGENE (Centre for Integrative Genetics), IMB, UiO
 • Ahus, Barneavdelingen
 • Radiologisk avdeling, OUS
 • Universitetet i Bergen
 • Folkehelseinstituttet

Internasjonalt

 • Medical University of South Carolina
 • Massachusetts General Hospital/Harvard Medical School
 • Johns Hopkins University School of Medicine
 • NOPHO
 • PANCARE
 • SIOP
Publisert 21. nov. 2013 09:45 - Sist endret 2. nov. 2016 13:42

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Ellen Ruud
 • Vegard Bruun Bratholm Wyller
 • Finn Wesenberg
 • Anne Grete Bechensteen
 • Adriani Kanellopoulos
 • Live Korsvold
 • Even Fagermoen
 • Anette Winger
 • Suzanne Crowley
 • Bernward Zeller
 • Dag Sulheim
 • Sissel Nygaard
 • Einar Stensvold
 • Steingunn Egeland
 • Tone Lindmoe Leinebø
 • Karl Ludwig Reichelt
 • Heidi Glosli
 • Jochen Büchner
 • Stine Blichfeldt Ærø
Detaljert oversikt over deltakere