Intracellulær kommunikasjon

Gruppen arbeider innen molekylær cellebiologi og har som mål å forstå molekylære prosesser som motvirker kreftutvikling.

Identifikasjon av tumorsuppressorer står sentralt i gruppens forskning, med særlig fokus på tidlig diagnostikk av tykktarmskreft.

Cellulære prosesser som blir kontrollert av en kjent tumorsuppressor, klasse III PI 3-kinase, er av spesiell interesse for gruppen, inkludert endocytose, autofagi og cytokinese.

Vi deltar i forskningen ved Senter for kreftbiomedisin (CCB) og Cancer Stem Cell Innovation Center (CAST).

Som deltager i Senter for kreftbiomedisin (CCB) samarbeider gruppen med kreftgenetikere og biostatistikere. Vi samarbeider også med tumorbiologer ved Institutt for kreftforskning.

Gruppen organiserer to kjernefasiliteter ved Helse Sør-Øst:

  • Konfokalmikroskopi
  • Elektronmikroskopi
Publisert 30. apr. 2014 11:56 - Sist endret 9. okt. 2017 13:13

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Se alle deltakere