PAEDIA

Forskningsgruppen PAEDIA skal initiere og gjennomføre klinisk forskning og translasjonsforskning innen pediatri, i nær tilknytning til den kliniske driften ved Barne- og ungdomsklinikken på Akershus universitetssykehus (BUK).

Forskergruppen PAEDIA ble etablert i 2014. Den består av forskere med tilknytning til Barne- og ungdomsklinikken (BUK) på Akershus universitetssykehus.

Forskningen fokuserer særlig på problemstillinger som krever en integrert, tverrfaglig metodologisk tilnærming på tvers av etablerte fagområder.

En systembiologisk utforskning av regulatoriske mekanismer, som autonome og endokrine kontrollsystemer, er også et viktig stikkord for virksomheten.

Prosjekt

 • The Norwegian Study of Chronic Fatigue Syndrome in Adolescents: Pathophysiology and Intervention Trial (NorCAPITAL)
  Den overordnede målsettingen i NorCAPITAL er dels å kartlegge patofysiologiske mekanismer og dels å undersøke effekten av intervensjon med den sentrale sympatikushemmeren klonidin. Flere sentrale resultater fra prosjektet er publisert/under publisering. I videreføringen av prosjektet vil det være særlig fokus på nevrokognitive og molekylærbiologiske sykdomsmekanismer.
 • Chronic Fatigue Syndrome following Infectious Mononucleosis in Adolescents (CIMA)
  CIMA-prosjektet etableres i forlengelsen av NorCAPITAL. Hensikten med prosjektet er 1) Å sammenlikne patofysiologiske mekanismer hos ungdommer (12-18 år) med mononukleose med friske ungdommer og ungdommer med akutt faryngitt; 2) Å identifisere risikofaktorer for kronisk utmattelse 6 måneder etter debut av akutt mononukleose, og 3) Å prøve ut en ny kognitiv intervensjonsmodell hos pasienter som plages av vedvarende utmattelse 6 måneder etter debut av akutt mononukleose.

 • Autonomic Cardiovascular Control after Heart transplantation (AccHEART)
  AccHEART utforsker den fysiologiske og patofysiologiske betydningen av autonom denervering og renervering i forbindelse med hjertetransplantasjon. Hensikten med prosjektet er dels å kartlegge forskjeller i autonom sirkulasjonskontroll hos transplanterte pasienter vs. friske kontroller, dels å kartlegge hvilken betydning autonom reinnervasjon har for normal funksjon (ortostatisk kontroll, fysisk utholdenhet) og patofysiologiske fenomener (rejeksjon, koronarsykdom) i årene etter transplantasjon.

Samarbeid

Forskningsgruppen har flere samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonalt

Internt på AHUS har gruppen et spesielt nært samarbeid med

 • EpiGen-laboratoriet
 • Mikrobiologisk avdeling

Nasjonalt samarbeider gruppen med

 • Kvinne- og Barneklinikken (spesielt forskningsgruppen INTERPRET)
 • Flere avdelinger ved Oslo universitetssykehus
 • Psykologisk institutt, UiO
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Avdeling for sykepleievitenskap, HiO
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet, NTNU
 • Handelshøyskolen, NMBU

Internasjonalt

Vi har etablert samarbeid med blant annet

 • Johns Hopkins University School of Medicine
 • Medical University of South Carolina
 • Harvard Medical School
 • Massachusetts Institute of Technology
Publisert 22. sep. 2014 15:29 - Sist endret 12. jan. 2016 11:03

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere