Personlighetspsykiatri

Forskergruppens overordnede mål er å finne svar på hvordan personlighetsforstyrrelse best kan forstås og behandles.

Kjerneproblematikken ved personlighetsforstyrrelse (PF) kan knyttes til individets temperament, handlingsmønster og sosiale fungering. Emosjonelt ustabil PF er mest undersøkt, men type PF avspeiler imidlertid ikke alene tilstandenes alvorlighetsgrad. Et høyt prioritert forskningsfokus er derfor kartlegging av kjerneproblematikk, personlighetsfungering og genetiske faktorer i representative kliniske utvalg med en bredde av personlighetsproblematikk.

Psykoterapeutiske behandlingsmetoder er best dokumentert for emosjonelt ustabil PF og inkluderer høyt spesialiserte tilnærminger innen både kognitiv og psykodynamisk tradisjon. Praktisk gjennomførbarhet og kliniske indikasjoner er imidlertid fortsatt mangelfullt belyst. Forskningsgruppen arbeider med å utvide kunnskapsgrunnlaget knyttet til implementering av psykoterapeutisk behandling for personlighetsforstyrrelse innen helsetjenester og tilpassede behandlingsstrategier ved unnvikende og antisosial PF.

Vi ønsker å bidra til

 • Mer kunnskap om personlighetsforstyrrelse
 • Mer treffende diagnostikk
 • Bedre behandling

Les mer om personlighetsforstyrrelser

Vi forsker på

 • Diagnostikk
 • Terapi
 • Kjerneproblematikk
 • Genetikk

Les mer om våre forskningsprosjekter

Vi vektlegger samarbeid med

 • Klinikere
 • Personer med erfaringskompetanse
 • Forskere og forskningsmiljøer

Les mer om våre samarbeid og nettverk

Aktuelt


Ønsker du å delta i et forskernettverk?

To forskernettverk er etablert i 2017 for å samle forskere, stimulere til mer forskning og for øke forskningssamarbeid. Gruppene møtes begge til årlige seminarer.

Forskningsnettverk for Unnvikende personlighetsforstyrrelse
Kontaktperson: Theresa Wilberg

Nordisk MBT forskernettverk
Kontaktperson: Elfrida Hartveit Kvarstein

Internasjonale konferanser i 2018

 • European Society for the Study of Personality Disorders (ESSPD) Barcelona 27-29 september
 • Society for Psychotherapy Research (SPR) Amsterdam 27-30 juni

Nylige publikasjoner

 • Paap, M., Braeken, J., Urnes, O., Karterud, S., Wilberg, T., Pedersen, G., & Hummelen, B. (2017). A psychometric evaluation of the DSM-IV ASPD diagnostic criteria: Dimensionality, local reliability, and item bias across gender . Assessment, 1-13.  https://doi.org/10.1177/1073191117745126
 • Pedersen G, Arnevik E, Walderhaug E, Hummelen B & Wilberg T (2017). Psychometric Properties of the Severity Indices of Personality Problems (SIPP) in Two Samples: A Norwegian Community Sample and Clinical Samples of Patients With and Without Personality Disorders. European Journal of Psychological Assessment. DOI: 10.1027/1015-5759/a000436
 • Folmo EJ, Karterud SW, Bremer K, Walther KL, Kvarstein EH & Pedersen GAF (2017). The design of the MBT-G adherence and quality scale. Scandinavian Journal of Psychology, 58, 341–349. DOI: 10.1111/sjop.12375
 • Pedersen G, Kvarstein EH & Wilberg T (2017). The Work and Social Adjustment Scale: Psychometric properties and validity among patients with personality disorders and traits. Personality and Mental Health.11, 215–228. DOI: 10.1002/pmh.1382
 • Klungsøyr O, Antonsen BT, Wilberg T (2017). Contours of a causal feedback mechanism between adaptive personality and psychosocial function in patients with personality disorders: a secondary analysis from a randomized clinical trial. BMC Psychiatry. Jun 5;17(1):210. doi: 10.1186/s12888-017-1365-4.
 • Karterud, S., Wilberg, T. & Urnes, Ø. (2017). Personlighetspsykiatri. 2 revidert utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Se full oversikt over publikasjoner fra forskergruppen


 

Publisert 29. feb. 2012 14:33 - Sist endret 3. jan. 2018 12:05

Kontakt

Gruppeleder:

Elfrida Hartveit Kvarstein
 

Seksjon for Personlighetspsykiatri
Bygg 22
Oslo Universitetssykehus, Ullevål

 

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere