English version of this page

Psykoterapiforskning

Vi forsker på effekten av psykoterapi med fokus på å øke kunnskapen om hva slags terapi som gir best effekt på hvilke lidelser og for hvem.

Det har lenge vært kjent at psykoterapi fungerer, men kunnskapen om hvorfor psykoterapi fungerer er begrenset. Gruppen forsøker å utvide denne kunnskapen, samtidig som resultatene deres forhåpentligvis vil øke kvaliteten på framtidens behandling.

Om gruppen

Gruppen forsker på effekten av psykoterapi med fokus på å øke kunnskapen om hvilke elementer som gir best effekt på hvilke lidelser og for hvem.

Det er altså potensielt store kliniske konsekvenser av gruppens forskning og psykoterapiforskning inngår som et av satsningsområdene til Institutt for klinisk medisin.

De ulike prosjektene som inngår i gruppen benytter ulike typer av psykoterapi på forskjellige pasientgrupper men har i stor grad felles metode og målsetting. Randomiserte kliniske studier benyttes for å sammenligne effektene av de ulike behandlingene.

I tillegg til publisering i internasjonale forskningstidsskrifter blir resultatene formidlet til klinikere gjennom utdanninger, seminarer og forelesninger i Europa, USA og Asia.

Prosjekter

Gruppen består av de forskjellige forskningsprosjektene som studerer psykoterapi ved Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Samarbeid

Flere av prosjektene samarbeider tett med en rekke fremtredende forskningsmiljøer i USA og Europa.

I tillegg samarbeider gruppen tett med Oslo universitetssykehus, Diakonhjemmet Sykehus og en rekke andre behandlingsinstitusjoner i Norge.

Publisert 27. apr. 2011 15:28 - Sist endret 27. apr. 2018 11:05

Kontakt

Kontakt ansvarlig professor for det aktuelle prosjektet.