Revmatologi

Gruppen studerer sykdomsforløp i både barn og voksne, med mål om å kunne utvikle fremtidig individualisert terapi.

Systemiske bindevevsykdommer og vaskulitter har betydelig morbiditet og mortalitet. Dagens behandling er for lite målrettet, for lite differensiert og for lite effektiv.

Vi mener at systematisk, longitudinell kunnskap om kliniske manifestasjoner og økt viten om prognostiske faktorer er kritisk nødvendig for å kunne differensiere og målstyre behandling på en bedre måte enn i dag.

Gruppens forskning er bygd på tre gjensidig avhengige pilarer:

 1. Etablering av komplette, ikke selekterte regionale og/eller nasjonale kohorter av pasienter med alvorlige systemiske bindevevsykdommer
 2. Interdisiplinære, kliniske tverrsnittstudier av de etablerte kohortene
 3. Kartlegging av selekterte serum biomarkører i kohortene

Samarbeid

Nasjonalt samarbeid

 • Oslo Universitetssykehus, diverse forskningsgrupper
 • Revmatologiske avdelinger i hele Norge

Internasjonalt samarbeid

 • Karolinska Institutet, Sverige
 • Lunds universitet, Sverige
 • University of Barcelona, Spania
 • Rigshopitalet, København, Danmark
 • University of California, Los Angeles, USA
Publisert 30. apr. 2014 10:22 - Sist endret 10. okt. 2017 10:46

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Øyvind Molberg
 • Berit Flatø
 • Anna-Maria Hoffmann-Vold
 • Inge-Margrethe Gilboe
 • Birgir Gudbrandsson
 • Helena Andersson
 • Karoline Lerang
 • Anne Marit Selvaag
 • Øyvind Palm
 • Ragnar Gunnarsson
 • Helga Sanner
 • Kristine Risum
 • Silje Reiseter
 • Anne Marit Selvaag
 • Anita Tollissen
 • Cecilie Dobloug
 • Kristin Berntsen
 • Siri Hetlevik
 • Torhild Garen
 • Berit Flatø
 • Vibeke Lilleby
Detaljert oversikt over deltakere