English version of this page

Helse Sør-Øst infrastruktur for klinisk forskning og translasjonsforskning (SERIT)

SERIT tilbyr tilgang til molekylærbiologiske analyser, instrumentering, metodisk bistand, funksjonsanalyse og tolkning av eksperimentelle data innen molekylær medisin.

Fargede vevssnitt

Illustrasjon: Yan Liu, SERIT

Tjenester

Vi tilbyr tjenester innen medisinsk genomikk og klinisk molekylærbiologi

Vi hjelper deg med

  • forsøksplanlegging
  • prøvebearbeidelse 
  • gjennomføring av analyser 
  • tolkning av eksperimentelle data

Vi har et bredt spekter av utstyr og en kompetent teknisk stab som jobber tett med deg som bruker.

Tjenestene våre er tilgjengelige for akademiske og kommersielle brukere

Plassering

Vi er lokalisert ved Avdeling for klinisk molekylærbiologi (EpiGen) ved Akershus universitetssykehus

Mer informasjon

For mer informasjon, gå til våre engelske nettsider.
 

Publisert 5. sep. 2016 13:06 - Sist endret 18. okt. 2016 15:48