English version of this page

Psykoedukativ russpesifikk DVD for motivasjon til endring

Mangel på motivasjon og frafall fra behandling er vanlige fenomener i oppstart av rusbehandling. Bruk av film som en psykoedukativ forberedelse på endring kan motivere til behandling.

Om prosjektet

I denne studien undersøkes en film som fokuserer på tilstedeværelse og aksept av følelser for å styrke opplevd mestring og stimulere til endringsforsøk.

Prosjektet inkluderer en kvalitativ utprøving av filmen ved et lavterskeltilbud med masterstudent Elisabeth Franzen fra SERAF, samt kvalitativ utprøving i poliklinisk sammenheng med psykologstudent Ingerid Bjelland.

 

 

Publisert 27. jan. 2012 14:27 - Sist endret 4. mars 2015 13:39

Kontakt

Prosjektleder

Ayna Johansen