Genetiske og epigenetiske feil ved utvikling av kolorektal cancer som grunnlag for ny diagnostikk og behandling

Dette er et translasjonsforskningsprosjekt.

Alle pasienter med kolorektal kreft inkluderes i prospektiv registrering av kliniske og patologiske funn ved diagnosetidspunktet, og deretter fulgt opp med kontroller i fem år. I alt ble er ca. 3000 pasienter behandlet ved OUS, Aker (1993-2012), og videre ved OUS, Ullevål fra 2012.

Fra alle pasienter som er operert med fjernelse av svulsten lages vevsmikromatriser (TMA) av formalinfiksert tumorvev. Siden 2005 har vi også biobanket og frosset ned ferskt tumorvev, hittil (nov 2016) fra ca. 800 pasienter. De siste årene har vi tatt multiple prøver fra primærtumor. Siden 2009 er det tatt blodprøver før operasjon, og fra 2013 også blodprøver i forbindelse med kontroller etter antatt kurativ operasjon. For noen pasienter er også fæces-prøver.

Fra 2013 har vi biobanket tumorvev fra pasienter som blir operert for levermetastaser, fra inntil 5 metastaser tas det 1-2 prøver pr lesjon.

Vi forsker på tumor heterogenitet i primærtumor og levermetastaser, og betydning for prognose og resistensutvikling mot kreft-medikamenter.

Vi studerer diagnostiske, prognostiske, prediktive og monitorering- (recidiv) - biomarkører.

Vi deltar i Nasjonalt program for personlig tilpasset kreftmedisin.

Vi har flere innovasjonsprosjekter på biomarkører, og i alt åtte patenter

Vi har internasjonalt samarbeid med bl.a.

  • Gruppe i Oxford (David Kerr, Ian Tomlinson, David N Church)
  • Vall D’Hebron Barcelona ( Joseph Tabernero, Rodrigues Dienstmann)
  • Sage Bionetworks, USA (Justin Guinney m fl)

 

Emneord: Kreftforskning, Kreft
Publisert 20. mars 2013 17:41 - Sist endret 14. nov. 2016 10:32

Kontakt

Leder for klinisk del

Arild Nesbakken

Leder for molekylærgenetikk

Ragnhild A. Lothe