English version of this page

Kliniske studier (PSC)

Hovedmålet for denne prosjektporteføljen er å finne effektive strategier for å diagnostisere og behandle PSC.

For både PSC og for cholangiocarsinom ved PSC stilles i dag diagnosen oftest for sent til at årsaksrettet behandling er mulig. Mangelen på effektiv medisinsk behandling av PSC har ført til at PSC i en årrekke har vært den vanligste årsaken til levertransplantasjon i Norge.

 

 

Publisert 4. feb. 2014 14:08 - Sist endret 12. okt. 2017 10:23