English version of this page

Tidlig intervensjon av nettbasert spilleavhengighet (TINS)

Online gaming øker og er sannsynligvis svært avhengighetsskapende, men kun 1 av 10 problemspillere kommer i kontakt med behandlingsapparatet.

Om prosjektet

I denne studien undersøkes en nettside (www.spillkontroll.no) som forsøker fange opp og stimulere til kontakt med et lavterskeltilbud rettet mot målgruppen.

Nettsiden er utviklet av Blå Kors Senter i samarbeid med Changetech.

Prosjektet inkluderer en kvalitativ utprøving med psykolog Pål Helland ved Blå Kors senter og psykologstudent Dag Kostøl Wennesland.

 

 

Publisert 27. jan. 2012 14:31 - Sist endret 2. okt. 2014 14:10

Kontakt

Prosjektleder

Ayna Johansen