English version of this page

Molekylær og klinisk karakterisering av pasienter med sjeldne nevrologiske sykdommer

I vårt interdisiplinære prosjekt kombinerer vi grundige analyser av kromosomavvik og omfattende kliniske undersøkelser for å få ny cellebiologisk kunnskap.

Pasienter med balanserte kromosomavvik, for eksempel en translokasjon eller inversjon, eller med tap av små kromosomregioner (mikrodelesjoner), vil kunne gi en direkte kobling mellom et defekt gen og de kliniske trekkene hos pasientene.

 

Les mer om forskningsprosjektet på vår engelske side på ous-research.no

Eksempler fra dette arbeidet

 

Publisert 6. nov. 2015 08:26 - Sist endret 18. aug. 2017 12:27

Kontakt

Prosjektledere

 

Deltakere

  • Eirik Frengen
  • Doriana Misceo
  • Christeen R. Pedurupillay
  • Thilini Yaddehi Gamage
  • Johan Robert Helle
  • Tuva Barøy
  • Asbjørn Holmgren
  • Ellen Carlsen
Detaljert oversikt over deltakere