Om senteret

K.G. Jebsen senter for betennelsesforskning er opprettet ved en generøs donasjon fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen og ledes av professor Guttorm Haraldsen ved Avdeling for Patologi, Universitetet i Oslo (UiO) og Oslo universitetssykehus (OUS).

Betennelse, på fagspråket kalt inflammasjon, er kroppens respons på farer som truer utenfra eller innenfra. Denne responsen kommer fra immunsystemet og har til hensikt å ”rydde opp” i skadet vev. Ikke bare når inntrengende mikrober lager infeksjon, men også når skaden oppstår uten infeksjon, som for eksempel ved et hjerteinfarkt.

En betennelse avsluttes som regel når kroppens immunsystem har ryddet opp, men i mange tilfeller, som for eksempel ved leddgikt, vedvarer den uten at vi forstår årsaken. Vi får ofte samme problem når vi utfordrer immunsystemet, som ved transplantasjon. Når betennelsen vedvarer (kronisk betennelse) ødelegges det friske vevet, vi får arrdannelse i det syke eller transplanterte organet og etterhvert funksjonssvikt.

Senteret vil fokusere på fire sykdommer eller tilstander der kronisk betennelse er fremtredende, og hvor forskerne sitter med noe av den beste laboratoriemedisinske og kliniske ekspertisen i Norge. Slik samles forskere med forskjellig kompetanse om et felles tema som skal tjene til å identifisere ”målmolekyler” for nye legemidler. De fire sykdommene eller tilstandene er primær skleroserende cholangitt, atherosklerose, allograft fibrose og kronisk betennelse hos HIV pasienter.

Senteret skal skape en sterk infrastruktur for koordinert utdannelse av forskere og bruk av teknologi, og utvide en bred kontaktflate mot sykehusmiljøet og internasjonale samarbeidspartnere.

Senteret består av 8 forskergrupper som ledes av:

  • Professor Guttorm Haraldsen (senterleder), Avd. for patologi, UiO og OUS
  • Professor Pål Aukrust og forsker Arne Yndestad, Inst. for indremedisinsk forskning, UiO og OUS
  • Professor Tom H. Karlsen, Inst. for indremedisinsk forskning og Avd. for transplantasjon, gastroenterologi og nefrologi, UiB og OUS
  • Professor Dag Kvale, Infeksjonsmedisinsk avdeling, OUS og UiO 
  • Professor Benedicte A. Lie, Avd. for medisinsk genetikk og Immunologisk institutt, UiO og OUS
  • Professor Tom Eirik Mollnes, Immunologisk institutt, UiO og OUS
  • Professor Johanna Olweus, Inst. for kreftforskning, UiO og OUS
  • Professor Kjetil Taskén og forsker Einar Martin Aandahl, NCMM, UiO
Publisert 26. feb. 2013 15:57 - Sist endret 6. jan. 2017 15:15