Kontaktinformasjon

Postadresse:

Senterleder, prof. dr.med. Johanna Olweus
Seksjon for immunologi, Institutt for kreftforskning
Oslo Universitetessykehus Radiumhospitalet
Ullernchauséen 70
0310 Oslo

Besøksadresse/leveranser:

Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet, Ullernchaussèen 70, Forskningsbygget. 2. og 3. etg.

Senterleder

 

Professor dr.med. Johanna Olweus
E-post: johanna.olweus@medisin.uio.no

Nestleder

Professor dr. med. Karl-Johan Malmberg
E-post: k.j.malmberg@medisin.uio.no

Telefon og fax

Telefon: +47-22781325

Fax: +47-22781345