Aktuelle saker

Publisert 14. des. 2017 15:52

Tall fra Dødsårsaksregisteret viser at det i 2016 var 614 mennesker som tok selvmord i Norge – et antall som er høyere enn vi har sett de siste 25 årene. Samtidig er det viktig å understreke at selvmordsraten for 2016 var 13,3 per 100 000 innbyggere over 10 år, mot 13,0 per 100 000 innbyggere over 10 år i 2015.

Publisert 4. des. 2017 11:18

Både Norge og Sverige har opplevd en sterk vekst i antallet av flyktninger og asylsøkere i løpet av de senere år. Mange av migrantene har opplevd sterke belastninger og tap i sitt opprinnelsesland i tillegg til belastningene ved flukten.

Publisert 10. nov. 2017 10:43

Vi takker alle deltakere og foredragsholdere som bidro på konferansen. Presentasjonene er lagt ut her

Publisert 8. nov. 2017 16:57

Den 5.-8. november 2017 arrangeres International Summit on Suicide Research i Las Vegas. NSSF er godt representert med både foredrag og postere og som mentorer:

Logo, Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Publisert 12. okt. 2017 17:55

NSSF har på oppdrag fra Helsedirektoratet etablert et nasjonalt kartleggingssystem for selvmord under og inntil 12 måneder etter behandling i psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling, se www.uio.no/kartleggingssystemet

Publisert 30. aug. 2017 15:20

Verdensdagen for selvmordsforebygging er en årlig internasjonal markering. Dagen er stiftet av IASP, International Association for Suicide Prevention, i samarbeid med WHO. LEVE koordinerer de nasjonale arrangementene kommende to uker.

Publisert 30. aug. 2017 12:14

Oppdater deg på registerforskning om selvmord og villet egenskade. Forskningsgruppen ledes av professor Ping Qin og bruker data lagret i forskjellige nasjonale registre for å studere selvmord og villet egenskade. Kunnskap fra slike storskala befolkningsstudier kan gi robust innsikt og danne grunnlag for utvikling av effektive forebyggingsstrategier

Publisert 30. aug. 2017 12:13
Publisert 20. juli 2017 13:32

Det veiledende materiellet til forebygging av selvskading og selvmord er nå tilgjengelig. Materiellet er utarbeidet av Helsedirektoratet, i samarbeid med en arbeidsgruppe bestående av regionale og nasjonale kompetansemiljøer og relevante bruker-, pårørende- og etterlatteorganisasjoner.

Publisert 20. juli 2017 13:20

Hva er selvskading, hvorfor skjer det og hva slags hjelp er det å få? Psykologspesialist Erlend Mork gir i denne videoen fra Norsk Psykologforening  innblikk i fenomenet.