2017

Publisert 14. des. 2017 15:52

Tall fra Dødsårsaksregisteret viser at det i 2016 var 614 mennesker som tok selvmord i Norge – et antall som er høyere enn vi har sett de siste 25 årene. Samtidig er det viktig å understreke at selvmordsraten for 2016 var 13,3 per 100 000 innbyggere over 10 år, mot 13,0 per 100 000 innbyggere over 10 år i 2015.

Publisert 4. des. 2017 11:18

Både Norge og Sverige har opplevd en sterk vekst i antallet av flyktninger og asylsøkere i løpet av de senere år. Mange av migrantene har opplevd sterke belastninger og tap i sitt opprinnelsesland i tillegg til belastningene ved flukten.

Publisert 10. nov. 2017 10:43

Vi takker alle deltakere og foredragsholdere som bidro på konferansen. Presentasjonene er lagt ut her

Publisert 8. nov. 2017 16:57

Den 5.-8. november 2017 arrangeres International Summit on Suicide Research i Las Vegas. NSSF er godt representert med både foredrag og postere og som mentorer:

Logo, Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Publisert 12. okt. 2017 17:55

NSSF har på oppdrag fra Helsedirektoratet etablert et nasjonalt kartleggingssystem for selvmord under og inntil 12 måneder etter behandling i psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling, se www.uio.no/kartleggingssystemet

Publisert 30. aug. 2017 15:20

Verdensdagen for selvmordsforebygging er en årlig internasjonal markering. Dagen er stiftet av IASP, International Association for Suicide Prevention, i samarbeid med WHO. LEVE koordinerer de nasjonale arrangementene kommende to uker.

Publisert 30. aug. 2017 12:14

Oppdater deg på registerforskning om selvmord og villet egenskade. Forskningsgruppen ledes av professor Ping Qin og bruker data lagret i forskjellige nasjonale registre for å studere selvmord og villet egenskade. Kunnskap fra slike storskala befolkningsstudier kan gi robust innsikt og danne grunnlag for utvikling av effektive forebyggingsstrategier

Publisert 30. aug. 2017 12:13
Publisert 20. juli 2017 13:32

Det veiledende materiellet til forebygging av selvskading og selvmord er nå tilgjengelig. Materiellet er utarbeidet av Helsedirektoratet, i samarbeid med en arbeidsgruppe bestående av regionale og nasjonale kompetansemiljøer og relevante bruker-, pårørende- og etterlatteorganisasjoner.

Publisert 20. juli 2017 13:20

Hva er selvskading, hvorfor skjer det og hva slags hjelp er det å få? Psykologspesialist Erlend Mork gir i denne videoen fra Norsk Psykologforening  innblikk i fenomenet.

Publisert 13. juni 2017 13:22

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging har i samarbeid med Sørlandet Sykehus initiert prosjektet: Styrket omsorg for mennesker med depresjon og suicidal atferd gjennom bruk av strategier fra European Alliance Against Depression (EAAD).

Publisert 31. mai 2017 23:41

I juninummeret av World Psychiatry har NSSF vært involvert i to artikler om henholdsvis borderline personlighetsforstyrrelse og schizofreni.

Publisert 31. mai 2017 23:40

Nytt forskningsprosjekt ved NSSF basert på data fra norske befolkningsregistre: Utfallet av psykoterapi hos pasienter henvist etter villet egenskade - en prospektiv naturalistisk registerbasert undersøkelse

Publisert 31. mai 2017 23:39

Professor Lars Mehlum er fra nyttår valgt inn som første norske president i European Society for the Study of Personality Disorders (ESSPD). Les saken her

Publisert 31. mai 2017 23:39

Forsker og spesialpsykolog ved NSSF, Fredrik Walby, uttaler seg om Netflix-serien "13 reasons why". Han oppfordrer til å snakke med tenåringene om tematikken, og minne om at det at det alltid er mulig å oppsøke hjelp! Se innslaget her

Publisert 18. mai 2017 13:29

Norske medier har liten trening i hvordan omtale det når antall selvmord og selvmordsforsøk øker i en begrenset befolkningsgruppe.

Publisert 5. mai 2017 14:17

LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, søker kandidater til Olafprisen 2017

Publisert 6. apr. 2017 13:52

Vårens nummer av Suicidologi har tema selvmord og somatisk sykdom og er nå tilgjengelig på nett. Vil du abonnere?

Publisert 22. mars 2017 11:52

Ungdom som skader seg selv med vilje oppgir ofte at de også har forsøkt å ta sitt eget liv. Behandling som er direkte rettet mot å redusere selvskading og suicidalitet gir gode resultater.  Les hele intervjuet med forsker Anita Johanna Tørmoen. 

Publisert 22. mars 2017 11:43

– Altfor mange ignorerer selvskading, sier professor Lars Mehlum. - De som selvskader er ofte unge. Det er veldig viktig å ta tak tidlig, i stedet for å tro at det går over av seg selv. Les hele intervjuet i Sykepleien  Les også: Skadet seg for å lette på trykket

 

Publisert 22. mars 2017 11:43

Tid og sted: 27. nov. 2017 - 28. nov. 2017, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo

Tema: Følelser og selvmordsatferd

Publisert 13. mars 2017 11:45

Behandling av komplisert sorg Complicated Grief Treatment (CGT) er en manual- og evidensbasert behandling utviklet av Dr. Katherine Shear, professor i psykiatri ved Columbia University i New York. Komplisert sorg forekommer hos om lag 7 prosent av alle som opplever tap av nærstående. Det er betydelig høyere forekomst hos foreldre som har mistet barn, samt ved plutselig og voldsom død.

Professor dr med Lars Mehlum og CGT-terapeut Valborg Sandvold Bertelsen forteller her litt om hva komplisert sorg er - og hva som kan gjøres for å komme videre. 

Publisert 9. feb. 2017 12:02

Stipendiatstilling ledig ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging på prosjektet: Prospective outcome of referral psychotherapies for patients treated for deliberate self-harm. Stipendiaten vil delta i forskningsgruppen ved NSSF som bruker data lagret i nasjonale registre for å studere selvmord og villet egenskade.

Publisert 9. feb. 2017 11:50

NSSF arrangerer i år to kurs i klinisk suicidologi - selvmordsforebyggende arbeid i klinisk praksis

Publisert 27. jan. 2017 18:41

Ungdom som skader seg selv med vilje oppgir ofte også å ha forsøkt å ta sitt liv. Få av disse ungdommene oppgir å ha hatt kontakt med hjelpeapparatet, men for de ungdommene som faktisk kommer i kontakt med barne og -ungdomspsykiatri (BUP) kan behandling med Dialektisk Atferdsterapi for ungdom (DBT-A) som er direkte rettet mot å redusere selvskading og suicidalitet være nyttig.