Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord er etablert

NSSF har på oppdrag fra Helsedirektoratet etablert et nasjonalt kartleggingssystem for selvmord under og inntil 12 måneder etter behandling i psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling, se www.uio.no/kartleggingssystemet

Hensikten er å sikre en løpende oversikt over alle selvmord under og etter kontakt med spesialisthelsetjenestene, beskrive omstendigheter rundt hendelsene og systematisk kartlegge hva som kjennetegner disse pasientene. Målet er å identifisere nye områder for forebygging av selvmord på systemnivå i tjenestene og på sikt evaluere effekten av slike tiltak.

Publisert 12. okt. 2017 17:55 - Sist endret 12. okt. 2017 18:01