Arendalsuka 2018: Hva gjør vi med alle selvmordene?

Over 600 mennesker dør årlig i selvmord i et av verdens rikeste og beste land å leve i.

– Hva kan vi gjøre for å redusere selvmordstallene, både med utgangspunkt i våre lokalsamfunn og hos de som er i kontakt med spesialisthelsetjenesten?

- Hvilke effektive tiltak for forebygging trengs å styrkes, og hvorfor tar vi ikke mer tak i dette omfattende samfunnsproblemet?

Tid og sted: 16. august kl. 14:30-15:45

Arendal, MS Sunnhordaland  

Innlegg ved:

  • Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (Helse- og omsorgsdepartementet)
  • Fredrik A. Walby og Erlend Mork (Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging)
  • Borghild Spiten Mathisen (Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse)

Ordstyrer: Oddvar Sæther (klinikkdirektør i Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling, Sørlandet sykehus HF)

Kom og delta i debatten under Helsedagen, Arendalsuka. Velkommen!

Se kart og arrangement på Arendalsukas nettsider

Publisert 29. juni 2018 14:35 - Sist endret 29. juni 2018 14:35