Aktuelle saker - Side 10

Hver tiende pasient som blir akuttinnlagt i psykiatrisk sykehus, blir etterpå innlagt på vanlig sykehus med skader de har påført seg selv, viser en ny studie fra Liv Mellesdal m.fl, et samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus og NSSF. Intervju med Mellesdal på forskning.no

Se presentasjoner fra 8. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og - forebygging som NSSF og RVTS Sør arrangerte 18.-19. november. Foredragsholderne sørget for bredde og fokus på kunnskapsbasert og målrettet satsing.

Ness og Walby har vært sentrale initiativtakere og bidragsytere i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen på innsatsområdet Forebygging av selvmord i akuttpsykiatriske døgnavdelinger, og mottok prisen på bakgrunn av sitt utrettelige arbeid og engasjement i kampanjeperioden.

10. september ble Verdensdagen for selvmordsforebygging markert, initiert av IASP med LEVE som nasjonal koordinator. I år er LEVEs tema for dagen aksept av hva det er å være menneske: Vi er gode nok.

Selvmord kommer sjelden som lyn fra klar himmel. Rundt 70 % av dem som tar livet sitt, har vist risikotegn på forhånd. Men myter om selvmord kan hindre oss i å gripe inn når vi ser at noen sliter. - Selvmord angår alle, og tar du det på alvor kan du redde liv! sier Lars Mehlum, leder for Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.

Å legge merke til sine tanker, følelser og handlinger er et mål i mange behandlinger. Oppmerksomt nærvær dreier seg nettopp om evnen til å kunne legge merke til hva som skjer i ulike situasjoner, skriver Anita Johanna Tørmoen og Ruth-Kari Ramleth v/NSSF i en ny artikkel i tidsskriftet Impuls (pdf).

I år er det 20 år siden Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging ble opprettet. Vi feirer viktig selvmordsforebyggende arbeid i fortid, nåtid og framtid, og har allerede startet jubileumsåret med et miniseminar på Gaustad. Neste markering blir åpent møte 15. mars på Litteraturhuset - velkommen!  

I en oversiktsstudie viser Thor Norström og Ingeborg Rossow at mange studier, både på individ- og befolkningsnivå, finner at alkohol er en betydelig risikofaktor for selvmord, men det er fremdeles lite kunnskap om hvorvidt eller i hvilken grad alkoholbruk er årsak til selvmord og annen suicidal atferd.

Komiker og revyartist Sveinung Kveli tok livet sitt uten forvarsel. Han etterlot seg datter, kone og en horde mennesker som elsket humoren hans. Forskning på etterlatte viser at selvmord alltid kommer som et sjokk. Les intervjuet med Fredrik Walby og Anita Tørmoen på nrk.no

Selvmord var tema i Trygdekontoret 6.4. Fredrik Walby deltok i samtale om årsaker, forklaringer og hva man kan gjøre for å forebygge. Else Kåss Furuseth og familien delte sine erfaringer. Se samtalen om selvmord i et viktig kulturdebattprogram:  Trygdekontoret episode 5